حماسه...

 

بعد از مسابقه ايران و بحرين که ايران برد، خبرنگار اومد تو زمين تا با کسانی که وسط زمين فوتبال ريخته بودند و هی بالا و پايين می پريدند ، مصاحبه بکنه...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خبرنگار: من به شما پيروزی رو تبريک می گم. 01.gif

         - مرسی01.gif

خبرنگار: به نظر شما حماسه ی بعدی چيه ؟

         - مسلما حماسه ی بعدی که ملت ما می سازه ، شرکت پر شور در انتخابات هست.

 

نفر بعدی :

: به نظر شما حماسه ی بعدی چيه ؟

         - مسلما حماسه ی بعدی که ملت ما می سازه ، شرکت پر شور در انتخابات هست.

 

نفر بعدی :

: به نظر شما حماسه ی بعدی چيه ؟

         - مسلما حماسه ی بعدی تو آلمان هست که ما بايد حتما برنده بشيم . 04.gif18.gif

يه نفر از اون ور بهش اشاره می کنه..

         - و البته حماسه ی بزرگتر از اون شرکت در انتخاباته ... 09.gif

 

/ 0 نظر / 3 بازدید