گشايش

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود 

تعبیر رفت و کـار به دولـت حوالـه بود

 

چــــل ســــــال رنــج کشیــدیم و عـاقبــت                  

 تدبیـر مـا بدست شراب دو سـالـه بود

 

آن نافـه ی مــراد که می خواستم ز بخــت                  

در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود

 

از دست برده بود خمـــــــار غمـم سحــــر                   

دولت مساعد آمد و می در پیــاله بود

 

 

حافظ

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید