(|||||||||||||||||||||)

 

امروز وی ویر آنلاین بود. انقده حال کردم باش چت کردم. انقده حال کردم. انقده حال کردم.

اصلا این نیشم از این سر تا اون سر باز بود: این هوااا : (|||||||||||||||||||||)

اون خط های عمودی دندونام هستن. دندونای بالا و پایین رو همه رو گذاشتم تو یه خط. شاکی نشین چرا این همه دندون دارم!

/ 0 نظر / 14 بازدید