تف

 

نامه از آمریکا می فرستن اینجا سه چهار روزه می رسه.

از اینجا نامه می فرستیم ایران در بهترین حالت بعد از 1 ماه و نیم می رسه. 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید