اما من فهمیده ام

 

سلام مامان.

اینجا گرم است. دیروز خیلی گرم بود و من راحت نتوانستم به ورزش سنگ نوردی بپردازم! 

اما به ما گفته اند که ایران از گرما جهنم است.

 ما اینجا پنجره داریم. تازه دیروز هم توی پارک آب و آتش اینجا کلی آب بازی کردیم. خنک شدیم. 

 من سرتاپا خیس شده بودم.

 چند بار هم افتادم از توی قایق توی دریاچه. که خنک تر شدم.

 

نگران من نباش. من حالم خوب است. 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید