من جدا با این آدمایی که من هرچی اینجا می نویسم رو به خودشون می گیرن مشکل دارم. جدا چرا فک می کنن اینقدر برا من مهم اند که من در موردشون بنویسم؟ 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید