برنامه ريزی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

من با M/Z امروز ساعت 10:30 توي جام جم قرار دارم...13.gif

 

 

صبح:

خب اگر 6:40 دقيقه با مامان از خونه را بيفتم، ساعت 7:40 دقيقه مي رسم اداره ي اونا.01.gif

15 دقيقه صبحانه مي خورم...01.gif

15 دقيقه گپ مي زنيم...

مي شود 8:15 05.gif

15 دقيقه طول مي كشد تا كيفم را بردارم و ناهارم را جاسازي !!! كنم...09.gif

بعد مي روم توي ايستگاه

15 دقيقه بعد از اتوبوس پياده مي شوم.

10 دقيقه پياده روي

مي رسم به CMI 04.gif

ساعت 9 است....05.gif

 

30 دقيقه گزارشم را مي نويسم....01.gif

ساعت 9:30 است .05.gif

حالا برگه اي كه CH قرار بوده امضا يش كند را،  از پرچي مي گيرم04.gif01.gif

 

بعد مي روم جام جم....

 

ساعت 10:30 سر قرارم با M/Z در جام جم خواهم بود....01.gif04.gif35.gif

 

 

 

 

همه چيز تا ساعت 9:30 همان طوري كه بايد، پيش مي رفت ...04.gif

اما وقتي رفتم آن برگه ي حياتي را از پرچي بگيرم فهميدم پرچي كه 5 دقيقه پيش به من گفت يك لحظه ميره بيرون ، تا 2 ساعت ديگر نمي آيد.....17.gif

 

آقاي N تمام اتاق پرچي و CH را زير و رو كرد تا برگه را پيدا كند...17.gif

 

اما نبود كه نبود...17.gif

 

و من همين جور ساعتها انتظار مي كشيدم وانتظار و انتظار.... 25.gif19.gif

 

25.gif 19.gif

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید