از آنچه نمی دانیم

 

با توجه به اینکه داره کم کم به نظرم می رسه که مردم لیبی هم خوشی زد زیر دلشون و یکی مثل آمریکا تحریکشون کرد انقلاب کنن (یه اتقاق کاملا آشنا!!!) نگرانم که چند سال بعد با خودشون بگن عجب گهی خوردیم چند سال پیش که انقلاب کردیم. 

در این بین برام عجیبه که مردم ایران خوشحال اند که قذافی رفته. ما هیچکدوم از شرایط زندگی در اونجا نمی دونیم. بعد برا چی باید خوشحال یا ناراحت باشیم؟ اگه مردم به صورت احساسی عمل کرده باشن و تحت هیجانات و تحریکات خارجی و داخلی ریخته باشن تو خیابون چی؟  

چرا فک می کنیم آمریکا نگران مردم کشور های دیگس که بیاد به کمکشون؟ آمریکا فقط نگران خودشه. آمریکا کشور آزاد و مستقل دوست نداره. 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید