دیوانه خواهم شد ، روزی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

دیوانه خواهم شد، روزی

 

از چشمه ای خواهم نوشید:

که تو را سیراب کرده

تصویر تو را در خود دیده

دستان تو را لمس کرده

 

قدم بر خاکی خواهم گذاشت:

که رد پای تو را بر خود دارد

سنگینی قدمهایت را شنیده

و جای پایت را بوسیده

 

دیوانه خواهم شد، روزی

همرنگ چشمه خواهم شد..

همرنگ خاک خواهم شد...

 

شاید بیابم تو را...

 

دیوانه خواهم شد روزی...

 

 

 

                                                     پگاه 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
بچه مخفی

باشه!‌هر وقت دیوونه شدی بیا!