مامانم

 

مامان یعنی اینکه هر روز روزی 1 ساعت باش تلفنی حرف می زنی. بعد یه روز که بهش زنگ نمی زنی فک می کنه یا مردی یا رفتی دریاچه غرق شدی یا تصادف کردی یا از پله ها پرت شدی مردی یا موقع دوچرخه سواری یکی بت زده یا یه خرکی بازی درآوردی یه بلایی سرت اومده. و هرگز فک نمی کنه که شاید موبایلت خونه جا مونده و نتونستی بزنگی. بله. مامان یعنی این! 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید