اینو هنوز نفهمیده ام

 

بدن همه ی زن ها مثل هم است. حالا شاید یکی دو تایشان کمی بهتر باشند. اما همه سرتاپا یک کرباسند. با این حال نمی فهمم چرا هیچ مردی از زن خودش سیر نمی شود و چشمش مدام دنبال زنهای دیگر می چرخد.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید