حتی اگه دختر/پسر شاه پریون هم باشی

 

چیه؟ فک کردی اگه طرف خیلی می خوادت بعد تو هم هی سر بدوونی ش تا آخر دنیا هی چشماشو می بنده دنبالت می یاد؟

نه! یه روز می رسه یه اردنگی می زنه بهت می ذاره می ره. حالا هرچند ممکنه اون یه روز یه کم دیر برسه! 

/ 0 نظر / 29 بازدید