همدم...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

خوبي Microsoft office word اين است كه هيچ وقت تمام نمي شود...

و من همين جور مي نويسم و مي نويسم...

و هي فايل جديد باز مي كنم و باز هم مي نويسم...

 

چقدر حرف توي دل آدم مي ماند گاهي ....

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
رهگذر

بهترين جا همين جاس برای بعضی نگفتن ها .