هندونه

 

سلام مامان.

من حالم خوب است.  

دارم هندونه می خورم. اما بدون تو که مزه نمی دهد. 

اما ان شالله می آیی اینجا با هم هندونه می خوریم!

خودت هم آنجا که هستی هندونه بخور. خوشمزس.  

یک هندونه بخر و بگذار کنار یخچال.

 بعد هم توی سینک بشورش. همانجور که من ایران بودم می کردیم.

بعد قاچ بزن بخور.

آن اواخر می ریختی توی مخلوط کن و گلاب و عرق کاسنی هم می زدی. برای من می ریختی توی لیوان. که بخورم. 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید