قانون جنگل

 

تو ازدواج یا باید طرف رو بخوری یا خورده می شی! یا تحت تسلط باید درش بیاری یا تحت تسلط خودش در میارتت.

ما حالت سومی ندیده ایم هرکس دیده خبر بده مژدگانی بگیره. 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید