برای مادرم....

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

گل07.gif، تنها رویید

خنده زد بر همه دنیا خوشحال

گفت خورشید سلام

من و تو چشمه ی پاکی هاییم

روشنی می بخشیم،

نور می تابانیم...

 

گفت ای چشمه سلام

باز کن سینه ی بی تاب مرا

دل من می جوشد

می پوید

می شود جاری در تشنه لبان

 

گفت ای خاک سلام

بین که جان می بخشم

بر تن غنچه ی بی جان که کنون

روید از ساقه ی بی تابم شاد

 

غنچه رویید چه سبز

غنچه رویید چه شاد

گل07.gif نشانش می داد

شیوه و راهش را

 

 

همه دنیا آواز

همه دنیا فریاد

دوستت دارم

ای مادر07.gif من

صد ها بار

07.gif07.gif10.gif10.gif

/ 0 نظر / 3 بازدید