باد

 

کسی نيست،

اسمی نيست ،

صدايی نيست،

من هستم،

تنها......

تنديس های شکسته را

باد با خود برد.....

 

شعر از پگاه

/ 2 نظر / 3 بازدید
زهرا

سلام پگاه شعرت عاليه باور قشنگی داری ازت خوشم مياد

زهرا

پگاه جان سلام دلم می خواد بیشتر از خودت بگی از اعتقاداتت از احساساتت و ...