پگاه آشپزی ياد می گيرد...D:

 

.......... . .... ..... .......... ................. ............. ............... ...... .... ....... . ... ...... ..... .... ...

.... ... . .. ....... .... ...... ..... ................... ....................... ................ ........... .. ............ . ..................... ............. . .................... . ..................... . . ..... ......... .. .... .... ... .... ... ... .... .... ... .

 

پی نوشت:

لطفا جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنيد و در کامنت دونی بگذاريد.05.gif

 

/ 0 نظر / 4 بازدید