...بی واژه....

من واژه نمی خواهم

تا تو را بنوازم...

من نه ساز می خواهم

نه قلم

نه نقش

نه نگار

....

قلبم کافی ست

برای نواختن نغمه ای که سال هاست

مجنونمان کرده

.....

روزی خواهد آمد

و خواهی دانست

که این نغمه ها در ستایش تو سروده شده اند و بس

روزی خواهد آمد

و خواهی دید

قلبی را که تو را به عقل باخت

روزی خواهی آمد

و با من یکی خواهی شد...

و آن روز خواهد آمد...

 

پگاه

/ 0 نظر / 44 بازدید