شب امتحان!!!

 

سلام...01.gif

من بعد از اينکه ۳ روز متوالی داشتم امتحان می دادم 11.gif!!!! بالاخره فرصت کردم بيام اينجا ...

يکشنبه و دوشنبه و سه شنبه امتحان داشتم. همين الان هم امتحان طراحی و پياده سازی دادم.

الان تو سايتم09.gif

ديشب من هنوز کلی از جزوه ام مونده بود که نخونده بودم17.gif. زنگ زدم به سحر تا يه تيکه رو ازش بپرسم. (ساعت ۱۰ شب) بعد با هم قرار گذاشتيم که سحر ساعت ۱ شب به من زنگ بزنه که اصولا خواب از سرمون بپره.

رفتم شروع کردم به خوندن .  بعد از يه مدت گفتم حالا يه ربع هم برم دراز بکشم...30.gif

 

ساعت ۱ شب با صدای زنگ تلفن از جام پريدم و ديدم ای دل غافل ... من خوابم برده بود و اگر سحر زنگ نمی زد ، من تا صبح در خواب ناز بودم ...18.gif

خلاصه قرار شد ساعت ۲ هم زنگ بزنه ...

خوشبختانه هر دو بار که بهم زنگ زد ، حسابی خواب از سرم پريد و حواسم  سر جاش آمد...09.gif

 

ستاره پرده ی شب را کنار زد

مرا نگاه کرد

دوباره خنده به لبهای او نشست01.gif

 

/ 0 نظر / 4 بازدید