مسافر...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

چيزهايي در زندگي هستند...

بي هيچ علتي...

و تو هميشه به دنبال جوابي هستي ...

تا علت وجود آنها را دريابي...

 

هر چه بيشتر مي گردي

نااميد ترخواهي شد..

هر چه بيشتر تقلا كني

چهره آنها پوشيده تر خواهد شد...

و تو سر در گم تر از هميشه

باز هم به دنبال علتي هستي...

 

چيزهايي در زندگي هستند

كه تنها از كنارت عبور مي كنند

و در دوردستهاي نگاه تو

كمرنگ مي شوند

چون مسافري كه از جاده ي زندگي ات گذر كرده

آمده تا تو را بيازمايد

يا خاطره اي از خود در ذهنت به جا گذارد

يا اينكه تنها قصد عبور داشته...

 

اگر چه تو هميشه به رد پاي مسافر خيره اي

اما گرد و غبار جاده ي زندگي تو نيز

 بر تن مسافر نشسته...

 

بيدار شو:

مسافر رفته است...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
شمارشگر

با سلام ! داشتن اطلاعات از تعداد مراجعه کنندگان به سايت و بررسي تحليلي و آماري از نوع و ترکيب آنهاامروزه يکي از ضروريات کار هر مدير سايتي مي باشد . اين يک سيستم آمار گيري از بازديدکنندگان سايت يا وبلاگ شماست که نمودارها و تحليل هاي آماري زيادي از بازديدکنندگان سايتتان را به شما ارائه خواهد نمود و احتياج به ثبت نام نيز ندارد. همراه با معرفي رايگان کتاب و اميدوارم با راهنمايي و بيان نقاط ضعف و ارائه پيشنهاد جديد ما را در هر چه بهتر و بيشتر نمودن امکانات شمارشگر ياري نماييد. با تشکر.... کتاب ايران.