مامان یعنی وقتی داری از ایران می ری زار زار برات تو فرودگاه گریه می کنه...

مامان یعنی وقتی میاد مونیخ تو فرودگاه می بینتت زار زار گریه می کنه...

مامان یعنی وقتی داره برمی گرده ایران باز تو فرودگاه گریه می کنه... 

/ 0 نظر / 18 بازدید