ژانر

 

اینایی که زیر بار هیچ حرف مخالفی نمی رن. به محض این هم که کسی حرفی مخالف نظر اونا می زنه و نظر اونا رو قبول نمی کنه میگن: انتقاد پذیر باش! 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید