مامان یعنی!

 

مامان یعنی اینکه صبح روزی که پرواز داری بری مسافرت خودش زودتر از خواب پا می شه از اون سر دنیا ساعت 6 صبح بهت زنگ می زنه نکنه یه وقت خواب بمونی!!! 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید