کاش...

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

امروز داشتم فکر می کردم که اختلاف سنی آدمها همیشه ثابته ... هیچ وقت تغییر نمی کنه...

اما این سطح فکرشونه که ممکنه هی تفاوت بکنه و با هم فرق کنه...

فردا ممکنه سطح فکر یه نفر هزار مرتبه بهتر بشه.. اما مال یکی دیگه همونی بمونه که بوده... و مال یه نفر دیگه 1000 درجه پایین تر از روز اول بشه...

کاش رشد فکرمون حداقل اگه بیشتر از سنمون نبود، به اندازه ی اون بود...

 

/ 0 نظر / 7 بازدید