سکوت

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

سکوت می کنم، سکوت ، سکوت ، سکوت.....

همه چیز رو می ریزم تو خودم...

......

........

 

و بعد یکهو به حد انفجار می رسم....

حالا چه کسی می خواهد جلوی کوه آتشفشانی که در حال فوران هست رو بگیره؟

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
هانیه

يه اقيانوس...يه اتشفشان به اقيانوس که می رسه سرد ميشه و تو دل اقيانوس اروم ميگيره

reyhaneh joon

فوران درونی انسانها چيزی نيست که تنها متعلق به تو من يا شخص خاصی باشه.هر روز انسانهای زيادی هستند که از درون منفجر ميشوند و از بيرون مانند يک کوه يخ ايستاده اند.به نظر من هيچ چيزی توی دنيا ارزش نداره که آدم ها به خاطرش صدای انفجار درونی خودشون رو بشنوند و باز هم سکوت کنند.

shahrzad

سلام پگاه جون .قربون دستت لطفا کوتاه بيا و اين دفعه رو به خاطر عزيز هر دو تامون (ب.ر) فوران نکنه که من مردم از ترس!!!

della

پگاه جان فقط خواستی منفجر بشی بگو که شهر و تخليه کنيم.