یه روز بود که ما تو اون روز شونزه ساعت خوابیدیم. وسطش فقط 2-3 بار پاشدیم تا صبحانه و ناهار و عصرونه بخوریم.

این خاطره ی من بود از یک روز تعطیل. 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید