این پست رو هر کی خواست می تونه به خودش بگیره. حلاله.

 

این احمقای عوضی ای که تمام زندگیشون رو جلو کامپیوتر سپری می کنن نمی رن بیرون بفهمن چقد همه چی سبزه ملت دم رودخونه لخت دراز کشیدن توریست ها ریختن تو مرکز شهر مردم صف کشیدن جلوی Deutsche Museum

این گه های احمقی که تمام مدت جلو کامپیوترند و مدام تظاهر می کنن دارن یه گه مهمی می خورن. 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید