ذهن طلایی 
 

 

 
پنجشنبه ۱۳۸٤/٦/۳

 

گفتم این طناب نازک است .. گفت دستم را محکم بگیر ..

گفتم اینجا تاریک است ... گفت دستم را محکم بگیر...

 

و ناپدید شد ..

 

دست من: خالی ، یخ زده ، تمام سیاهی شب را در آغوش کشیده بود...

 

وقتی از این طناب پرت شوم : چگونه مغزم متلاشی خواهد شد؟

 

 
٥:۳۳ ‎ب.ظ

 
LOGO
godaddy analytics