ذهن طلایی 
 

حقوق شهروندی

 
پنجشنبه ۱۳۸٤/٥/٢٠

 

شنیده ام که خیابون رو برا این ساخته اند که ماشین ها توش برن و بیان....

پیاده رو  را برای این ساخته اند که آدم ها در اون تردد کنند...

و جوب رو برای رفت و آمد موشها ساخته اند...

 

حالا اگر یهو تو پیاده رو ببینید که یه موش داره با سرعت به سمتتون می دود:

 آیا این تجاوز به حقوق شهروندی نیست؟

    

 
٦:٥٥ ‎ق.ظ

 
LOGO
godaddy analytics