ذهن طلایی 
 

دیوانه خواهم شد ، روزی

 
چهارشنبه ۱۳۸٤/٥/٥

 

دیوانه خواهم شد، روزی

 

از چشمه ای خواهم نوشید:

که تو را سیراب کرده

تصویر تو را در خود دیده

دستان تو را لمس کرده

 

قدم بر خاکی خواهم گذاشت:

که رد پای تو را بر خود دارد

سنگینی قدمهایت را شنیده

و جای پایت را بوسیده

 

دیوانه خواهم شد، روزی

همرنگ چشمه خواهم شد..

همرنگ خاک خواهم شد...

 

شاید بیابم تو را...

 

دیوانه خواهم شد روزی...

 

 

 

                                                     پگاه 

 

 
۱٠:۳٥ ‎ب.ظ

 
LOGO
godaddy analytics