ذهن طلایی 
 

صدا...

 
دوشنبه ۱۳۸٤/٤/٢٧

 

صدایی که ممتد و آرام به گوش می آمد، یکباره قطع شد..

آهنگ دلنشین که در آن صدا بود به سکوت مبدل شد...

 

و من با شگفتی به گلویی می نگریستم که خشک می شد ... خشک...

 

 

 

 
٢:٠٦ ‎ب.ظ

 
LOGO
godaddy analytics