ذهن طلایی 
 

امتداد

 
دوشنبه ۱۳۸٤/٤/۱۳

 

امتداد زندگی من تا کجاست؟

یکباره قطع می شود

و من دیگر نیستم

چون پرنده ای که در غروب

 محو می شود...

 

                                          پگاه

 
۸:٢٢ ‎ق.ظ

 
LOGO
godaddy analytics