ذهن طلایی 
 

 

 
شنبه ۱۳۸٤/۳/٢۱

 

سیب از درخت افتاد:

سیب مشتاق بود

و زمین جاذبه داشت ..

 

من چرا افتادم؟

نه من سیب بودم

نه تو زمین...

 

 
٦:۳٢ ‎ب.ظ

 
LOGO
godaddy analytics