ذهن طلایی 
 

 

 
شنبه ۱۳۸٤/۳/٧

گفتند یافت می نشود جسته ایم ما            

                                                  گفت آنکه یافت می نشود آنم آرزو ست

 

 

گفتند یافت می نشود جسته ایم ما           

                                                  گفت آنچه یافت می نشود آنم آروز ست

 

 

 
۱٠:٤٤ ‎ب.ظ

 
LOGO
godaddy analytics