ذهن طلایی 
 

باد

 
دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٧

 

کسی نيست،

اسمی نيست ،

صدايی نيست،

من هستم،

تنها......

تنديس های شکسته را

باد با خود برد.....

 

شعر از پگاه

 
٩:٢۱ ‎ق.ظ

 
LOGO
godaddy analytics