ذهن طلایی 
 

....

 
یکشنبه ۱۳۸٤/٢/٢٥

 

: الو ، سلام پگاه ، زنده ای؟

 

-      ...     نه...

 

: خب پس خداحافظ...

 

        - خداحافظ...

 

 
٥:۱٢ ‎ق.ظ

 
LOGO
godaddy analytics