ذهن طلایی  after some years and more :: پنجشنبه ۱۳٩٥/٥/۱٤
...بی واژه.... :: یکشنبه ۱۳٩٢/٤/٢
آنچه خیلی مهم بود آموختم! :: جمعه ۱۳٩٠/٦/۱۸
دیر فهمیدم :: یکشنبه ۱۳٩٠/٦/۱۳
تف :: جمعه ۱۳٩٠/٦/۱۱
ژانر درمانی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٩
دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
اگه به قصد اون باگ ها رو گذاشته که دیگه خیلی نامردیه :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
حتی اگه دختر/پسر شاه پریون هم باشی :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
مرض :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
ژانر :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
تفاوت :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
تف :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
حتی روسیه به ما ویزا نمی ده مثل آدم. :: دوشنبه ۱۳٩٠/٦/٧
ساده است دچار شدن به جنون :: شنبه ۱۳٩٠/٦/٥
ملزومات :: شنبه ۱۳٩٠/٦/٥
دست ما بسته :: شنبه ۱۳٩٠/٦/٥
یه بار قبل خواب یه بار وسط خواب یه بار بعد خواب!!! :: شنبه ۱۳٩٠/٦/٥
عشق است بادمجان را :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٤
همه رفتند! توماس.. روبرت.. رالف.. لوکاس..فرانسیسکا.. :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٤
برا همینه هنوز دوستش دارم :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٤
وقتی حرمت ها شکسته می شه. :: جمعه ۱۳٩٠/٦/٤
موتور سواری... باد.. هیجان... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
دوستای خوب دوره ی بچگی. نوه های خاله ی مامانم. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
بامزه ترین مطلبی که تو گودر خوندم! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
بسیار عالی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
از آنچه نمی دانیم :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٦/۳
عمق ناباوری! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢
این ایمیل منو تکون داد :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢
خوش گذشت.. جای دوستان خالی با هم جیغ می زدیم! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢
چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢
چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢
لب کارون! چه گلبارون! می شه وقتی که می شینه دلدارم! وای وای!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٦/٢
با صدای جوادی خوانده شود :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٦/۱
شعار :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
جمله ای تکان دهنده از خواهر شهرام فرج زاده :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
اینجا بچه ها را از همان بچگی ورزش یادشان می دهند. نه اینکه زنگ ورزش داشته باشند :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
اما من فهمیده ام :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
هندونه :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
غرب وحشی!!! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
دستاورد من از فستیوال ورزش :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
از تمام آنچه نمی دانیم :: دوشنبه ۱۳٩٠/٥/۳۱
(|||||||||||||||||||||) :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/۳٠
قانون جنگل :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩
قانون جنگل :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩
شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩ :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩
این پست رو هر کی خواست می تونه به خودش بگیره. حلاله. :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩
واقعیت :: شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٩
از وبلاگ :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸ :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
مامان یعنی! :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
مثل شنا در دریاچه! :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
مامانم :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
Nature :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
افراد معلوم الحال! :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
اسم ببرم؟ :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
از 100 :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
عاشقانه!!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
آخر گشادی :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
یک حقیقت :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
عشقمه :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
از فیلمی که اسمش یادم نیست :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۸
عدم پایداری :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٧
به جون خودم قصد توهین به کسی رو ندارم! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٧
هارون بنده خدا. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٧
خودش رفت.. یادش موند... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٧
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٧
اعلامیه :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٧
سرفرصت یک عکس خوب پیدا میکنم می ذارم برای این پست! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
این مجامع بین المللی حقوق بشر که می گن دقیقا کیه؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
اینو هنوز نفهمیده ام :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
ژانر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
ژانر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
رونوشت به مریم پویا- مرتضی - :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
دور همیم دیگه! چرا سخت می گیرین؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
شده جریان هیتلر! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
بس که همه چی ..!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
گه اضافه :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٦
تغییرات بنیادی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
کیست که مرا یاری کند؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
توطئه ی جدید دشمن :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
من به خال اونجات گرفتار شدم! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
خووووووووووووووووب :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
مردی از جنس مردم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
آرامش خاطر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
خوب سرمون رو گرم کردن.. خووووووووووووب... (2) :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
خدایا نکند که «نه کافر-نه مؤمن» از دنیا رویم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
ژانر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
اراده :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
برخورد از نوع سوم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/٢٥
پوچ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
تعیین تکلیف :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
بچه گیاه خود رو نیست که فقط آبش بدهی و خاک و خودش بزرگ شود. :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
پوریا عالمی روی کاناپه بیمارستان :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
پلیس آلمان :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
ای تو روحشون :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
سرمان خوب گرم شده است.. خووووووووب... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
آنچه آموختم (5) :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
کلا اینطور بهتر است! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
عجب! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
آنچه آموختم (4) :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
آنچه آموختم :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
توی سایت شراگیم مطلبی رو خواندم که خواستم شما هم آن را بخوانید. :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٢۳
باران باران بارن :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
من و هارون :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
سخنی با بانو سپیده :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
مامانم :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
همه چی که نباس معنوی باشه! :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
چرا زوره؟ :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
مسکو :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
دانشگاه Lomonosov در مسکو :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
هرگز تصور نمی کردم روزی اینجا رو از نزدیک ببینم (مسکو) :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
آنچه آموختم :: جمعه ۱۳٩٠/٥/٢۱
من و مامانم و موزه ی هنرهای معاصر و پارک لاله (چگونه بزرگ شدم) :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
آب بازی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
مگه انگلیس خودش جزو عوامل بیگانه نیست؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
گله :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
خداییش خیلی پوله! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
مردی که روح نداشت :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
تقریبا دقیقا :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
اگر این را نگوید دق می کند از اشتباه مضاعفی که کرده است. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
گه های خودشیفته :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/٢٠
فرصت رو غنیمت بشما :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٩
از بس به همه دادیم قاطی پاطی شد! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٩
چگونه آموختم :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٩
چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٩ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٥/۱٩
مردی از جنس مردم (خیلی دیر حقیقت را دریافتم) :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/۱۸
توجیه بدتر از گناه :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/۱۸
خنده به هر بهایی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٥/۱۸
تجاوز گروهی به حقوق یک کودک. :: شنبه ۱۳٩٠/٥/۱٥
نوشته های :: جمعه ۱۳٩٠/٥/۱٤
ش - ل :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/۱۳
پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/۱۳ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٥/۱۳
شناخت :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
حق با هر کی بود حرف اون رو می شونیم رو کرسی! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
چشم :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
یعنی بهشون حال بدین! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
باربی :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
روزی 10 بار میاد به جان خودم! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
مریدان :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
در مورد بقیه دوست هایم هم بعدا می نویسم! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
آن دو نفر، برای من بیشتر از دو نفر بودند. :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
بقل یا بغل. فرق نمی کنه. هر دوش خوبه. :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٥/٩
نامه ای برای پشه هام :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۸
هردویش خودم بودم :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧
من خودم را می خواهم :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧
امروز :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧
حالا اگه پسره خودش راضی باشه که من مدرکم بالاتر باشه نمی شه؟ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧
بریم بستنی بخوریم؟ :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٧
آنچه در غربت آموختم :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦
یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦
یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦
از دست این جوونا!!!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦
من به خاطر خودشون می گم! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٦
بادا بادا مبارک بادا ای شالله مبارک باداااا! :: جمعه ۱۳٩٠/٤/٢٤
یعنی تا حالا نشده یا پیشنهاد درست و حسابی به من بدن اینا. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
شد 12 دقیقه! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
البته اصل فحش هست پدر سگ هیجی ندار. اما اینجوری بیشتر تو دهن می چرخه. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
هر 5 روز دو و نیم یورو پدسسگ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
کامپایلرم آرزوست :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
نیمه ی گم نشده :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
اینم شد اصطلاح؟؟ مردم سر همین چرک کف دست آدم می کشن!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
درگیری های متداول در سینما :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
از دغدغه های ... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/٢۳
یعنی با این اوضاع یه متر جا هم نمی مونه تو بهشت برا بقیه! همش می شه مال خودش! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۱
نشد اینجا حداقل یه دزدی ای چیزی بشه برامون نوستالوژی شه! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۱
من بدو کفار بدو! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۱
تق تق تق تق :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۱
تف به این زندگی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۱
وطنم وطنم وطنم وطنم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۱
ادامه: می بوسمت! شب دیر نیا نگران می شم!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۱
کیست که مرا بغل کند!!!!! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٢۱
صادقانه بگویم نمی خواهم بدانند! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٢٠
یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
کثافت برداشته این جا رو (2) :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٩
جمعه ۱۳٩٠/٤/۱٧ :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۱٧
چشمم روشن! :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۱٧
هزار متر :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۱٧
کم کم بدنم داره به سفتی میز عادت می کنه! :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۱٧
از دروغ کسی حناق نمی گیرد. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٦
دور اندیشی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٥
دروغ است اگر بگویم دلم باتوست تو را می فهمم. چگونه می توانم تو را بفهمم :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٥
ندانستن خوب است گاهی هرچند جهالت همواره مضموم است. :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٥
وجدان اجتماعی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٤/۱٥
میم هستم از مونیخ! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/۱٤
قصه حسین کرد هم بود تا الان باس تمومم شده بود! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/۱٤
ایرانی ها مریضند. :: شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۱
شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۱ :: شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۱
خورده باشه و هر زری زده باشه :: شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۱
با دستت که نمی رینی که دستت رو می شوری! :: شنبه ۱۳٩٠/٤/۱۱
حالا فایده اش چیه؟؟ :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۱٠
از یه دوست :: جمعه ۱۳٩٠/٤/۱٠
از مزایای خارج آشنایی با پشه ها است. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٧
که باعث می شه من اگه دیر بیام یه روز تا نصفه شب بمونم که حلال باشه! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٧
معرفت هم معرفت پشه ها :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٧
کاش یه بار تو هم نصفه شب زنگ بزنی غافل گیرم کنی.... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٧
جفا :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٧
تنها صداست که می ماند :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٤/٧
چالش :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٦
تازه زن هاشون حتی نمی تونن آرایش کنن بس که سیاهن. :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٦
ژانر :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٦
ژانر :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٦
زانر :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٦
زانر :: دوشنبه ۱۳٩٠/٤/٦
یعنی هر مردی میلش کشید باس بره شونصد تا زن بگیره؟ میله دیگه! مرز که نداره! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
باباشوخی کردم حالاچرا ناراحت میشی هی صاعقه میزنی! اینهمه شوخی کردی هیچی نگفتیم! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
خدا نصیب نکنه! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
خدایا یعنی اگه یه روز منم بشینم جای تو همین جوری میشم که تو هستی؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
هووووووووووراااااااااااا! مامانم تولدش مبارررررررررررک...... عاشقشم بس که گله... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
شوهر موقت! زن موقت! این بدتره یا دوست دختر دوست پسر داشتن؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
یک سایت پیدا کردیم شوهر پیدا می کنه. ولی حتما باس موقت باشه. :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
هیچ با خودتون فک کردین چرا تو تیتر می نویسم؟ چون تو باکس متن نمی شه نوشت! قاطه! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
یک مرد هستم. زنا رو دوست دارم. خوش می گذره. سرگرمم. میلم هم میکشه(واقعی. شبکه 2) :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
چاه چاه است. عمیق و کم عمق هم ندارد. اولش و آخرش تویش می افتی. این ذات چاه است. :: یکشنبه ۱۳٩٠/٤/٥
رشته ای که ما را به هم وصل می کرد گسسته :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
قدیما... یادته؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
مساوات یعنی این؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
توصیه در پوشش :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٩
مامانم :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٧
آرامشِ دو گیتی :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٧
هیچ هم خوب نیست بزرگ شدن :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٧
هم اکنون به یاری سبزتان نیازمندیم. :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٧
پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٦ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٦
ای چرخ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٦
شب هم که هست! تاریک! آمار تصادف هم که تو شب بالاتره! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٦
چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
به وقت ایران؟ حرفشم نزن! مامانم سرمو می بره می ذاره رو سینم! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
من از همین بلندگو اعلام می کنم که سکیوریتی نیازمند رمزهایی به این دشواری است :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
برای تو می گریم که نمی شناسمت... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
عوضی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
اگر برگردم روزی می روم بست می نشینم در کانون! از جایم هم تکان نمی خورم. :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
به پیشنهاد ع-ق (م) :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
شعر اول از شهریار --- دومی هم شعر نیست! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٥
تفاوت فرهنگی این هوا :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤
سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤
ولی بچه هاش زنده موندن و نسل بشر همچنان درگیر با چنین آفاتی است. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤
گم شده بود.. می فهمی؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤
همه کشورا رو که گفتم! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/٢٤
از دفتر خاطرات یک دختر :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳
در رو نبندیم قبول نیست؟ :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳
خداییش 10 ساعت خیلیه ها! می شه یه کم کمترش کنین؟ :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳
کی؟ من؟ کی؟ تو؟ :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳
کثافت برداشته اینجا رو :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳
تناقض فرهنگی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳
حکایت :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢۳
برای تو :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٢
دیدین یه جاهایی می نویسن؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٢
تجاوز به فکر.. به جسم ... به روح... بسه دیگه :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/٢٢
شمردن :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
عکس :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
تقدیم به تو :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
آنقدر نرم بخوان تا بیدار شود :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
جدال :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
آتیش :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
امتحان کنید. :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
حل مساله :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
زنجیر :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
یک انتحاری بدون تکلیف :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
اصلا مجانی بفروش اگه دوست داری :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
تبدیل به اسطوره شد :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
اگه نیروی انتظامی نبود، تو ایران هم می شد. :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
فک کنم کار سختی باشه. :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
آغوش و بوسه :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
بعضی هایشان :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٢۱
مناجات الجاب :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
رعایت کپی رایت :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
تی بگ هستم. خوشحال هستم. :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
تی بگ :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
از علی قاف- م :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
مطالب ارسالی از خوانندگان :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
دیگ به دیگ می گه شب چرا نمی ری خونه! :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
دو کلام از کسی که از دیروز صبح خونه نرفته... :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
آیه ی ما هم خواب داریم! :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٢٠
از ظلمی که نچشیده اید... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩
یادمان باشد سقف ندارند... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩
فکر می کنی هیچ کدام ما یادمان می رود؟ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩
از رنجی که نبرده اید... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩
این هم برای مصطفی رحمان دوست شاعر بچگی هایم... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩
داستان :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩
شکایت از یک قوم :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٩
تفنگت را زمین مگذار :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۸
جلسه :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
من پرنده ی قاتل هم دیده ام. نگویید ندیده اید. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
واقعا چرا تو کشورای دیگه یه چنین اتفاقایی می افته؟چرا؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
معضل :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
انشا :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٧
نقل است از همان بزرگوار که... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٥
سند این نامه در کتابخانه ی جی میل نگه داری می شود. :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٥
شماره ان +1 :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٥
اینترنت ملی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٥
شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤ :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
نامردی بود که زدم زیر قولم. :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
ساعت 1 و نیم شب :: شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٤
برای دکتر :: جمعه ۱۳٩٠/۳/۱۳
جمعه ۱۳٩٠/۳/۱۳ :: جمعه ۱۳٩٠/۳/۱۳
مظلوم که شرح ندارد.. مظلوم مظلوم است. :: جمعه ۱۳٩٠/۳/۱۳
شرح ندارد :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
نوستالوژی دود :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
از کرامات آن حضرت همین بس. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
حدیث شماره n :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
با این علاقه ام به وبلاگ نویسی هیچ بعید نیست. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
مادر من دلش مثل برگ گل است.. مادر من می فهمد یعنی چه مادر بودن... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
ژانر :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
ورزشگاه الیانز در مونیخ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
پشتکار :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/۱٢
نسخه ی انگلیسی پست پایین :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
مرگ! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
اخرین خاطرات از ایران! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
listen to your heart :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
اولین تصویر رسمی منتشره شده از چهره ی من :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
آخه تو به این :* می گی بوس؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
ژانر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
ژانر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
خوشم میاد کلا از خودم. :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
((((((((((= :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
من اون چیزی نیستم که می بینید . شما نمی تونید منو ببینید مگه اینکه خودم بخوام. :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
یعنی الان همتون دور همید دارید گل می گید و گل می شنوید!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
یک پست عاشقانه! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
ژانر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
ژانر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
رفع قضای چت یا رفع قضای حاجت؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
رفع قضای حاجت! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
درس :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
یکی تکلیف ما رو معلوم کنه تیپ مشکی بزنیم یا نه! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
مردم تعطیلات می رن پاریس! ما می ریم دانشگاه! یعنی اینجام تبعیض!!!! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
اصل شعر بوده: که به تمسخر گرفتن رنج انسانی دیگر است :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
ژانر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
ژانر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/۱۱
ژانر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
دیگر حالم بد شد از بس این داستان نقل شد.. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
ژانر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
ژانر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
ژانر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
ژانر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
خدا ببخشه.. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
ژانر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
ژانر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
اگه نری زیرش هم همچنان با صداش حالتو خوب می کنه... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
نمی شه دیدش.. ولی صداش که هست... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
گفته بودم که: مثل دستشویی ااست: می گیرد یکهو! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
اصل شعر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
الکل یا نه الکل! مساله این نیست به خدا! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
با چنان حرارتی تعریف می کنن انگار چه کوفتی هست... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
حالا صرف نظر از سیستان و بلوچستان که شنیدم آب سالم ندارن (و خیلی جاهای دیگه) :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
قالی پرنده :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
بااینکه هیچ هم لباس مناسبی نداشتم! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
گاهی گاهی این طور بهتر است.. گاهی همیشه این طور بهتر است... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
من پرنده ام :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
اگر درخت بودم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
امیدوار :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۳/۱٠
سند :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٩
ملزومات :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٩
اونم فقط یه سر! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٩
همش آرامشه :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٩
This is how I died :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
نقش داستان سازی در هدایت :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
در داگلاس اتفاق افتاد :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
زنجیر :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
هر چند دیشب قسمت نشد بریم! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
فیلمش هم هست! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
بهانه! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
ما کجا بودیم بعد؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
بهانه :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
هیچی دیگه! این خودش یه پست کامله! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
آخه امشب وقت وقت تلف شدن بود؟!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۸
آنکه که رفت (از قلبم)... آنکه ماند (در قلبم) :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٧
روزی که مردی... :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٧
یادشان کردم... آیدا یادت هست؟ :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٧
فرنوش رحیمی :: شنبه ۱۳٩٠/۳/٧
خیام :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
یکی دیگه داره عشقش رو می کنه ما زرت و زرت داریم براش کف می زنیم! :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
سخت است اما باور کن :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
مرگ :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
یک دختر هرگز یادش نمی ره :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
روزی از قله ی توهماتت به پایین پرت خواهی شد... بی صبرانه منتظر آن روز هستم. :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
برای مهیار جعفرزاده :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
برای مهیار جعفر زاده. کسی که زندگی را زندگی کرد.. :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
برای مهیار جعفرزاده :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
سر تیتر خبرها :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
وقتی آدم وسط آیه عصبانیتش بگیره! :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
اهمیت خلوص نیت در کامنت :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
دوستت نمی دارم به بهای دروغ :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
کنار!!! :: جمعه ۱۳٩٠/۳/٦
پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٥ :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٥
باور دارم :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٥
توقع توقع همش توقع! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٥
پارازیت رو که نمی شه هر شب پخش کنن. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٥
جمع بندی من! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۳/٥
چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٤ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۳/٤
برای مهیار عزیزم... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢
مهیار :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢
آبی :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢
به جان خودم :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢
دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢ :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢
برای سحر :: دوشنبه ۱۳٩٠/۳/٢
پرنده ای که از قفس پرید دیگر پریده است... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
حال که خراب باشه یعنی این. :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
با قیمت طلا برابری می کنه. :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
پدر و مادرا نه تنها در انتخاب اسم بچه باید دقت کنند که حتی باید در فامیلی بچه هم :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
25 سالگی ات مبارک. :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
منتی نیست از این تبریک... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
من نمی دانم برای او کجا تولد بگیرم... :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
عدالت :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
تو فارسی به این چی می گین؟!!!! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
قابل بازگویی نیست! فارسی بلدین می خونین می فهمین چیا گفتیم! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
چرا ماایرانی ها فک می کنیم فقط خودمون فارسی بلدیم؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
اگر اگر :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
شیت به این زندگی :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
شبپره ی عزیزم :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
یعنی این خارجی ها حتی چشم دیدن ابرهای ما رو هم ندارن :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
حتی اگر برایش خوشایند نباشد :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۳/۱
شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱ :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
روزی که دیگر دلتنگت نشدم. :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
این همه گفتین بیارید بیارید، آخرش هم همین؟ :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
شفاف سازی :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
در راستای پست قبلی :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
یعنی حتی اونم نوستالوژی نداره :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
حداقل نمی کنن ابرها رو یه کم عوض کنن که این همه تابلو نشه! :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
فرزندم به خاک افتاد :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
برای خاتمی :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
خون :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
ازت متنفر خاتمی :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۳۱
الهی! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
یه کم! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
تجربه :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
با پارازیت: هیچ کس تنها نیست! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
زیر بارون چه کارا که نمی شه کرد! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
خوار و مادر هم همین طور :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
تو زندان چطور؟ (در راستای عنوان پست قبلی) :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
شما چند تا از بچه هاتونو از دست دادین؟ صفرتا؟ :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
سرعت اینترنت اینجا در مشهد از تهران هم بیشتر است! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
نگران نشو! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠ :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۳٠
اقتصاد دان مملکت! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
مسافرت اجباری :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٩
ژانر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
ژانر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
"تو" :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
30 :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
.. به دوش :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
ملیت تنها چیزی است براساس شانس. :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
خسیس :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
خب یعنی به قیافه مادر من میاد؟؟؟؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
کافی است داد بزنی دیمیتری! همه برمی گردند! :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
شما که حجاب دوست داری چرا بین اینهایی؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
این همه تبعیض؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
رهبر من آن طفلی است که مادرش دیگر او را ندارد... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
پس این نیز نشانه ی روشن دیگری است که خودتان باید بفهمید چ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
انکار (2) :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
انکار :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
او در وطن من غریب بود... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
ها! برا آمار گیری استفاده میکنن؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
این نفرت نیست.. این از یاد نبردن است... :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٢۸
از کی تاحالا مردونه زنونه داریم؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٧
دردناک تر از غربت در غربت، غربت بین هموطنانت است... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٧
وقتی سیزده به در شد... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٧
چرت :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٧
هر کس قیمتی دارد. :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٧
سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٧ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٧
خاطرات :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٧
به هر کسی یه جا بیشتر خوش می گذره :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٧
تجربه ثابت کرده... :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٦
به سلسله تجارب افزوده شد: :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٢٦
خب اگه نیست پس چرا اسمش رو گذاشتن قاره ی آمریکا؟ آسیا روهم می ذاشتن قاره ی ایران :: شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٤
همین دیگه تموم شد! :: شنبه ۱۳٩٠/٢/٢٤
400 هزار تومن بده یا یک پایت را فراموش کن... :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٢۳
هفت خوان ها :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩
امروز که شاکی از انتظار کشیدنید، :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩
حالا شاید بیرون یه کم سردتر و تاریک تر باشه! :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩
(4) :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩
(3) :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩
(2) :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩
(1) :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٩
یک پایان واقع بینانه :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
این درد است آن درد نیست. :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
تازه یخم باز شده! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
از فیلم بادبادک باز :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
بخش هایی از بادبادک باز :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
بخشی از فیلم بادبادک باز :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
در ستایش انسان پاک :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
در ستایش وفاداری :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
You are my Patch Adams :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
از آنچه نمی دانیم.. :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
از رنج همسایه... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
The WAR :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۸
آیا آنها فکر می کنند که ما... :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٧
یعنی آمریکا می دونه اوسکل چیه؟ یا کلا کارش اوسکل کردنه؟ :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٧
یک آمارگیری کلی :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٧
یعنی آدم کوفتش می شه... :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۱٦
در راستای پست قبلی.. :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۱٦
منکر نشوووو... ای هم وطن!!! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۱٦
این بحث زن و مرد بحث بسیار مزخرفی است که یکی از دلایل اساسی عقب ماندگی جامعه ماس :: جمعه ۱۳٩٠/٢/۱٦
چگونه خود را بازیافتم. :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٤
مقصر :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٤
اینجا هیشکی غریبه نیست! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
ولی به ما بیشتر خوش گذشت!!!‌((((((: :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
خب آخه ایران چه خبره 2 ماه موندی؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/۱۳
غریزه یا آگاهی :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
تجاوز :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/۱٢
UNLIKE :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۱
کد :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۱
خیلی لحظه ها :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/۱۱
He looks like completly normal :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠
من مقایسه میکنم. :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠
فیلم هایی که نباید دید :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠
ادامه! :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠
دیالوگ هایی از فیلمی که اسمش یادم نیست. :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠
موج عظیم :: شنبه ۱۳٩٠/٢/۱٠
مردی که حامله شد! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٩
وقتی ما قیصر بودیم! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٩
من حق می دهم :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٩
کینه کدومه؟ حرف سر حقه! :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٩
موجودی تخیلی :: جمعه ۱۳٩٠/٢/٩
گاهی دیگر نمی توان :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٧
تعطیلات عید پاک :: چهارشنبه ۱۳٩٠/٢/٧
دعوا می کنند که سربقیه گرم شود یواشکی از در پشتی بزنند به چاک! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦
اسلحه :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦
وقتی همه خواب بودند :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦
پسر ساحل :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦
نه مهر فسون نه ماه جادو کرد... :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦
گوسفنده رو باس بیارم پیش خودم بخوابونم! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦
اگه اون مدت "سیصد سال" نبود خب داستانش کمتر باحال می شد! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦
غیورانه ام کجا بود؟ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/٢/٦
تفریح بعضی ها :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٥
تحقیر :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٥
زبان مادری یا بیگانه :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٥
لذت دوست داشتن :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٥
الگو :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٥
سوغاتی :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٥
صاحب اصلی :: دوشنبه ۱۳٩٠/٢/٥
یک پیغام خصوصی! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
خیابون داریم تا خیابون، رانندگی داریم تا رانندگی :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
حالا یکی، دو تا، هزار تا قبول، ولی چرا این همه؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
دیار باقی :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
یعنی انقدر دیر زنگ زدی که حتی رفتنم را نفهمیدی! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
وقتی همه خوابند :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
اختیار (2) :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
اختیار :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
ممکن است دقیقا ندانم، اما کلا می دانم! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
خواهر ارزشی گرامی: :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
یک حقیقت :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
دلقک :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
افسوس پرنده ای که پرید... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
حالا برای خودت اهمیت دارد به ما چه! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
جدا چرا زندگی اینا براتون جذابه؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
از تحقیری که می شویم :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
راز لاغری؟؟؟ جون عمت! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
تفاوت تفسیر :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
برای لیبی :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
این سوسول بازی ها چیه؟ :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
درد :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
تغییر سیستم :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
اصحاب کهف :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
آقا می شه به یورو حساب کنید؟ ارزون تر می شه به خدا! :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
سر بریده :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
ما گر ز سر بریده می ترسیدیم... :: یکشنبه ۱۳٩٠/٢/٤
یعنی این پیشرفت تکنولوژی چه کرده!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱
در راستای همون پست خیلی قبلی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱
شاید تو آمریکا برق بزنه! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱
حالا شاید قسمت این باشه که اصلا برنگردی!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱
احساس!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱
مگه هنوزم خبر بد می گه؟ (کی خبر بد نگفته؟) :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱
تشابهات :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱
خبر بد خبر بد خبر بد :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱
Viel Laerm um nichts :: پنجشنبه ۱۳٩٠/٢/۱
زرق و برقم کجا بود؟ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۳۱
نوستالوژی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۳۱
من و مامانم و کلاه قرمزی :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۳۱
سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۳٠
حتی چشم هایش هم خیلی خوش رنگ است! :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٩
مثلا همین سازمان ملل :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۸
مسخره خودتی! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۸
رادیو :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۸
When it rains :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٥
It haunts the mind for days after :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٥
A touching tale of a friendship that wasn't supposed to happen. :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/٢٥
چرا :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٢۳
رد شدن از چراغ قرمز، قوانین راهنمایی رانندگی، دزدی. :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
Your Majesty, the King :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
Ludwig II :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
ساده است :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
این س... خیلی جدی است. :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
دلایل بی دلیل :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
چندین مثال عملی تصویری! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
This place is the heaven itself :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٢۱
بسیار زیبا :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٩
کمبود حافظه به صورت ریزش برف در مانیتور نمایان می شود :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٩
عقل که نباشد همین می شود :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٩
سحر :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
ف ی ل :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
س... آیا از سین خطر! :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
the worst death :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
Some people :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
مامان- کدری :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
به نظر وی ویر: :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
شاکی نشوید :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
ساختمانی با 5 اتاق :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
به یاد داشته باشیم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
برای اطلاع خودم :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
نازی ها یهودی ها لهستانی ها فرانسوی ها عرب ها ویتنامی ها یونانی ها :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
خودشیفتگی بشری :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/۱٦
لذت شکنجه :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٥
بشر :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٥
کوره های ... :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٥
غروب دلگیر سیزده بدر :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٥
در ادامه ی همون گوسفنده :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٥
شرف :: دوشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٥
کلاه قرمزی 90 :: شنبه ۱۳٩٠/۱/۱۳
سین صاد :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
مریم پویا :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
بسیار دردناک است :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
ابهام :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
نتایج! :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
اختراع دروغ :: جمعه ۱۳٩٠/۱/۱٢
برای همه ی گربه ها :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
وبلاگ می نویسم تا یادم نرود فارسی را!!! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
به یاد دایی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
سند :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
حتی من :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
شد خزان! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
در باب حماقت :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
نفهم ها! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
در باب نفرت :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
اصلاحیه :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
مثل اینجا! :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
در رابطه با... :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
برای قزافی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
در باب کفش تق تقی :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
داستان شکولات ها :: پنجشنبه ۱۳٩٠/۱/۱۱
چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
خورشید :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
سوره ی تهدید :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
سوره ی فعلا اینجا تعطیل است :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
مکافات :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
محل سگ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
لذت :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠ :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
برخی حقایق :: چهارشنبه ۱۳٩٠/۱/۱٠
پی نوشت س.. قبلی :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٩
سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٩ :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٩
دو کاج :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٩
تولد :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
نوع دیگر :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧ :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
جلوی چشم همه ی ما :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
عدالت :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
آنچه آموختم :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
تربیت :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
از بیانات خودم! :: یکشنبه ۱۳٩٠/۱/٧
new year's moment :: جمعه ۱۳٩٠/۱/٥
nationality :: جمعه ۱۳٩٠/۱/٥
جمعه ۱۳٩٠/۱/٥ :: جمعه ۱۳٩٠/۱/٥
زندگی ما :: جمعه ۱۳٩٠/۱/٥
وراثت :: جمعه ۱۳٩٠/۱/٥
غلبه :: جمعه ۱۳٩٠/۱/٥
the point :: جمعه ۱۳٩٠/۱/٥
توالت :: سه‌شنبه ۱۳٩٠/۱/٢
ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٦
خیرت را بر می دارم :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
aggressive :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٥
مسکو :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٤
آمار خودکشی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
بزرگترین اشتباه :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
بزرگترین اشتباه :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
اعتقاد :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
آدم فروش :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
Drosophila :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٢
فلورانس اسکاول شین- مسکو- ریتریت :: جمعه ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
راستی شما چی از زندگی فهمــیده اید ؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٩
خوردن yeast :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۸
شراب شیراز :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
یه روز خوب :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
Post Doc :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
هنوز انسانم آرزوست :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
لحظه ی عطف :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
انسانم آرزوست :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
نفرت (3) :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
نفرت (2) :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
نفرت :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٧
بدون شرح :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
یعنی خدا بود حرکت! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٤
حاج عاشر :: جمعه ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
ساده است ستایش گلی :: جمعه ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
شب می شود بیدار باش :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
درد :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
اسلحه :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
فلانی بجا سگ گربه داره :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
درس :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
اتوبوس شب :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
مصداق کلمه :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
اینجا و اونجا :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
تغییرات عمده :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
1984 :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱۱
برای یک اسیر :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
ماهیت جنون آمیز مساله :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
از مزایای مرده بودن :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
زیر قطار :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
اسلحه :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٩
آزاده :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸
یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸
ترانه ای برای تو :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸
افسوس :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/۸
به رنج هایم نیفزا. من خودم می توانم خودم را شاد کنم. :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٧
برای پئون :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٧
پئون :: شنبه ۱۳۸٩/۱٢/٧
عکس های بی ... :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٩
سرحالم میاره زیاد... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
برای همه همه همه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
ایرانی، یعنی ایرانی. استثنا هم نداره. :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
Kill the gun :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
کاش من این پرنده بودم.. :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
make the world a better place, together :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
سمبل صلح :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
shawshank redemption :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
وابستگی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
نجاتت خواهم داد... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
همه چیز را گردن خدا نیندازید :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
مرسی که قبول شدم :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
نفرتی که هیچ وقت پاک نمی شه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
احساس خوب :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٦
ایمیل لججنی به مناسبت میلاد فرخنده ی بنده! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
چه مرگش :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
کمک کن در راه خدا! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
مثل الان :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
رقص :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
حالا من نمی دونم چه مه دقیقا! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
از این جمله ی خودم خیلی خوشم اومده :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
و شیخ فرمود... :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٥
نقشه هایی که در روز های داغ تابستان ترسیم شد... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
یعنی واقعا نمی دونم چی بگم در مورد شما دو تا :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
فراموشی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
همسر، ثروت، مال، فرزندان، شغل... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
بازیچه :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
شکر گذاری :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
خیلی مرد خوبی بود.. هر جا هست دلش شاد باشه :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
شاهکار مجدد از حافظ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
گاهی هم نبخش. مگه چی می شه؟ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
قبول کن :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
مامان گل من :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
یک درخواست معقول :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
درس بزرگ :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
John F. Kennedy :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
چرا حجاب؟ :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
یک آخوند- یک پست اخختصاصی برای قرائتی :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
و این گونه بود که شیخ ‌share شد! :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
یه روز یه ... :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
س.. ی پس :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
تفسیر وبلاگ :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
چرا نژاد پرستی؟ :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
این ایرانی هاااا... :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
ها!برا اون دسته دخترا یقه روباز می ذارن که خوششون میاد!نه برا من! :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
Just the way you are :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
دستاورد :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
معنی حرفام بی ادبیه! :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
همه رو ... هیشکی بهتر از تو .. !!! :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/٢٢
فاکتور های لازم :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
تو مومی و من؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
من و اون :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
فشااااااار :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
آنچه گذشت، قسمت دوم :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
فحش حیوونی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
خیلی خری! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
نتیجه برخی مصاحبت ها! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
حالا کی حال نداره؟ من یا اون؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢۱
اکلیپس :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
یعنی بدم میادااا... :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
از بعد مثبت البته! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
منظورم اینه که اثرش حالاحالاها ازبین نمیره!یعنی گندزدم به اینکه4روزه هیچی نخوردم :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
شهریار! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت: که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
واقعا محشره... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
بسیار زیبا :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
لیکنش مهر و وقا نیست :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
دلم رمیده شد و غافلم من درویش :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩ :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
هرچه تو گویی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
ای سروناز حسن که خوش می روی به ناز... عشاق را به ناز تو هر لحظه صد نیاز :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
دلاویز ترین شعر جهان :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
محض اطلاع پسرها: دختر ها رو دست کم نگیرین! پشت سرتون کلی بهتون می خندن! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
رقص عقرب اونم موقع جفت گیری! چه غلطا! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
آنچه گذشت. قسمت اول! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
س... مریم پویا :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
البته برعکسش هم صادقه ها! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
شاکی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٧
عوض شد :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
تعادل :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
باور دارم که :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
فکر می کردم عوض می کند :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
با الهام از خسرو شکیبایی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
نکته مبهم :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
روزا رو می دونم شبا کجایی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
تو بیش از این می ارزی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
ای نازنین گریه نکن :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
نازی ناز کن :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
آینه ها :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
آخه تو روز هم کارش همینه، فقط شبا نیست! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
معلم همچون شمع فروزانی است که نور نمی بخشد فقط میز را لک می کند. :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
مثلا هنری :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
سوال کنکور تئاتر. کنکور سراسر، سال 90 :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
سوال ادبیات. امتحان نهایی، سوم دبیرستان. :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
روز تولد وی ویر اینقد مهمه که مملکت تعطیل می شه! فک کن خودش چقد مهمه! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
آخه چرا نباید عدالت باشه؟ شماها خونه لم بدین ما بریم سر کار! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
با شما هستم دوست عزیز! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
سگ توش :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
تعصب :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
فرودگاه :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
سقفش هم سوراخه! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
گرید یا همون کلاستر :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
خوش به حال من :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
نتیجه ی معاشرت با یک شیرازی اصیل :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
با بررسی کارشناسانه از دفتر خاطرات یک خر مشخص شد. :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
خب حالا چرا سرده دیگه؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۳
فتوا :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
تحریف در سهراب! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
آن که ماند، آن که چشمش درآمد :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
کریس و برایان :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
آرزوهای مشترک :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
برخی عناصر معلوم الحال :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
پسته فقط شور :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
معنای حماقت :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
تک آیه :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
یادآوری (در باب حماقت) :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
حرف زدن :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
گرم یاد آوری یا نه... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
Come back to me :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
جیگرتو بخورم! (البته خام خام!) :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی کاهم... :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
برای خودم و برای خودت :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
رقص :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
دلایل ممکن :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
خودکشی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
کش سرم :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩
غربت از نوع دوبله :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩
تعصب بیجا :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩
یک سناریوی تکراری در زندگی من! :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٩
جومونگ و هدف والا! :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۸
تناظر :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٧
عذاب در خواب :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
تحلیل آنچه گذشت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
نامه ای به خدا در باب اعمال اخیرش! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
فرشته ی نجات من :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
فرشته :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٦
نکنین با من این کار را! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٥
جهیزیه :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٤
دلایل تکمیلی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
لباس شب :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
110 :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
La parfum :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
بزرگ می شوی یادت می رود :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱۱/۳
تو نمی دونی :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢
Pirates of the Caribbean Sea 2 :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢
Pirates of the Caribbean Sea 2 :: شنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢
همه با صدای بلند تکرار کنید! :: جمعه ۱۳۸٩/۱۱/۱
مرسی از این همه ابراز احساساتتون! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
بازی با روان! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
احسنت بر این خلقت!!! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۳٠
Match Point :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
Match point :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
دوست عزیزم :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
گه خورده! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
از یک فیلم :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
یه عروسی افتادیم خفن :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٧
طبع دلخواه من :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
سرمست :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
The English Patient (2) :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
هر آدمی یک بویی دارد. :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
The English Patient :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
هات :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
مرسی از بهترین دوستانم و خودم :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۳
a serious man :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
A serious man (6) :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
بخشی از بیانات! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
آخه اونم شیرازیه! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
یعنی سیکرت در این حد که طرف خودش هم نمی فهمه! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
عین بز :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
اشاره به عکس جنابعالی در حالت خوردن همراه دوست خارجیتون! (کره ایه؟؟) :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
تفاوت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
A Serious man (1) :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
حقیقت تلخ تر از تلخ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٢
دیروز سه جا خونه دیدم بعد رفتم بیو سنتر کلاس داشتم یعد دوباره رفتم یه خونه دیگه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
روش های متفاوت برای رسیدن به هدف مشترک :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
خدایا بسه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
من و آقای راننده! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
سوره ی جوایز :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
کدری سیب زمینی می شود! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
من عاشق همه ی شمام! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢٠
ایندیانا جونز. عدالت ظالمانه :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
قدرت هنر :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
یه روز یه شیرازیه پاش می شکنه سه هفته طول می کشه تا بفهمه! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
احترام بین ملیت ها :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
مای نیو فرندز :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
دریای خفته :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
دوستان عزیزم :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
به کودکی که در بهشت زاده شد. :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
تغذیه مناسب :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
کندو کاو :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
خاطرات :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
همون هندیه! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
خواستگار عزیزم! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
دورنگری یا عشق پاک و خالصانه! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
از شما کامنت از کارشناس ما پاسخ :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
تحسین :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
ماجراهای من و بابک :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
تقاضا از شما انجام از مسئولین خدوم و زحمت کش :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
سفره های تفی :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
رای من آن رستوران ایتالیایی بود که پاستا با میگو می دهد هلووو! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
ایرانی بازی :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
تماس تلفنی :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۸
ماجراهای من و تو و اون! این قسمت: من به اون چی کار دارم؟؟؟ :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
اسلحه :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
You make my dreams come true. :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
ژانر :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
استدلال :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
لعنت به افکار غلط :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
اسب سواری (یادته؟) :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
مناسبت :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
اسکی رو یخ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
تو غربت، صبح که بیدار می شیم، خبرای بد نشنویم. :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
مای لست ویش! :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
my role model :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
گند زده شد به یه چی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
unlikekhor.com :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
بسه بسه بسه :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
ماجراهای من و ب :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
حس مشترک :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
indiana Jones :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٦
شب سال نو :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
باج گیری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
رضایت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
بدترین بیماری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
تبر و ریشه :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
پیام انرژی کارما :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
دوست نازنینم :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
برخی مطالب منافی عفت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
سوره ی گاو :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
عباس :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
ball :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
Don't Panic! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
دستورالعمل برای ریدن بهینه :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
سوشی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
بازی الهی و راه این بازی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
وقتی امید مرد :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
برنده :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
امید بدترین بدترین هاست :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
برازندگی :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٥
سرمای شبانگاهی :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
سحرکم بیا! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
بچه شیراز :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
سحرکم :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
موسیقی :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
اتهامات :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
لاک پشت من :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
promise :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۳
خوردن :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
گوجه سبز :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
invite :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
ساجست :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
ون سان ونگوک :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
تقدس :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
کوقدون بلو :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
فهم :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
درخواست برای توقف باران بلا :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
دوره ی فشرده :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
تورکن استریت :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
بی انگیزه :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
تاریخ بندی! :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
مواد غذایی لازم برای غلبه بر استرس :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
شاه :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
آیه جدید :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
ابزار :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
خارجی ها :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
لغت سازی :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
رفاه زده :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
حرف بزن حرف بزن :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
غیبت :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
ضامن زیبایی :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
خونه جدید :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
پاتوق :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
من فیل ام :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
خودش می دونه! :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
که دلم... :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
نیو یرز ایو :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
دست من یا تو؟ :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
صادقانه :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۱٠
اعتراف :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٩
نزول آیه :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
آیه در شان اینترنت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
کدوم خارج؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
جبه ی انگور :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
Tonight is the night :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
تاثیر :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
واقعی! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
غیبت صغری توماس :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
راه درست :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
عذاب :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
جیش :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
قصاب‌خانه :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۸
نغمه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
قدرت :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
نسترن :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
Clash of Titan :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
آقای کمالی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
علت مهاجرت من :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
از رنجی که می بریم :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
خدا را ندیده ام :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
پدربزرگم :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
گاوی که بر همچنان ذهن من می دود :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
خود پسندی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
نجاتت خواهم داد :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
نجاتت خواهم داد :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
اعتراف گیری... ذهن... :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
Das Leben des Anderen :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
(2)Das leben des Anderen :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
(1)Das Leben des Anderen :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
کون مبارک :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٧
حتی یکتاتر :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
هدف آفرینش :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
I love myself :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
Freedom of the soule :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٦
واسه چی؟ :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
رفتار سابق :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
طعم فقر :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٥
بازهم کدری :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
نرخ اینترنشنال :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
مگنوم :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
هم وطن :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
جنایت :: شنبه ۱۳۸٩/۱٠/٤
جنون :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
prob :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
آتش بیاورید :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
انفرادی :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
فقر :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
مجید دلش میگو می خواست :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
نون بربری :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
مستاجر :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
مارک تواین :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
اخبار واقعی :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
فلسفه :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
شاملو :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
توبیاس و دیوونه ها! :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
زندگی بازیه :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
دهن :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
ریکاوری :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
صبح جدید :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
نویت :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
شکر؟؟؟ :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
استتوز :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
قهوه ای :: جمعه ۱۳۸٩/۱٠/۳
واژه های جدید :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
کریسمس :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
نوع رابطه :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
اغوا :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۱٠/٢
بهترین دوستان :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱٠/۱
conversation :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
غربت 2 :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
غربت1 :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/۳٠
Linux :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
غلام :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٩
توهین به مقدسات 2 :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
مزاحمت :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
کولاک :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
ساعت درونی :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
زبان مادری :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
اندر کرامات روبرت :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
تنهاییم! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
بابای خدانیامرزم :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
دینی برای تمام فصول :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
دهه ی مبارکه ی کریسمس (2) :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
دهه ی مبارکه ی کریسمس (1) :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
ما همه فامیلیم :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
نامعتقدان به تکرار معجزه. :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
یه مرغ دارم! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
مک دونالد :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
قضیه تب کردن :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
پیامی برای ک.س مغزان :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
خاطرات :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
نام گذاری :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
ادعا :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
رفع توهمات :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
هیأت :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
برداشت آزاد از شاهنامه :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
کاتبان وحی :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
اگر ... پیش اینترنت بود :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
شیخ و مریدان :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
آیه ی جدید :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
از خاطرات یک صخره‌نورد تازه‌کار :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
اعتراض :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
مامان :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
جمعه کسل کننده ترین روز هفته :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
فرایند گرفتن ویزا :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
هیچ هم جالب نیست. :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
اینا همشون خارجین! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
مهماندارا :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
رندم چک :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
یاد آوری :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
حسرت :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
Deine bitch :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
Ich bin meine eigene Frau :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
ملانصرالدین و عدالت خدا :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
Bridget(6) :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۸
Bridget(5) :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
Bridget(4) :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
Bridget(3) :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
Bridget(2) :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
Bridget Jones :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
Public Enemies :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
Nein Mann! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
Nein Mann, ich will noch ‘n bisschen tanzen! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
Tobias! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
my superior :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
مخیته! :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
stackoverflow :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٧
آنها که رفته اند آنها که مانده اند :: جمعه ۱۳۸٩/٩/٢٦
Youth without Youth :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
بابل :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
Machete :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٥
دلایل ممکن برای یک حماقت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٤
آزادی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
جواب :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
ازدواج :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
کزوو :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
احمقانه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
alcohol :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
عکس العمل :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
فرهنگستان :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
کابوس یا خاطره: مساله این است. :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
ای گندت بگیرن :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
باج گیری :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
گیلاس :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٢۳
Oxford :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
خوک :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
ابتکار عمل :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
سهمیه بندی :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
حالا از کجا معلوم بهشت حوری داره؟ :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
زندگی مجردی :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
تصمیم :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/٢٢
کون بچه :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
سنت ها و امام زاده ها :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
پاداش عمل نیک :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
پشت و رو :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
درگیری (2) :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
مقاومت در هم شکسته شد! :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
رفتار :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
یکشنبه ای که می گذرد :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
بعد از 26 سال :: یکشنبه ۱۳۸٩/٩/٢۱
Invention of Lying :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠
Ro :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠
Kung fu panda :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠
تاریخ :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٢٠
هوم سیک :: جمعه ۱۳۸٩/٩/۱٩
The Tale of Despereaux :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٧
Meet Dave :: شنبه ۱۳۸٩/٩/۱۳
فاجعه :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/۱۱
آخه اینم شد دانشگاه؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
بادکنک :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
گرگ تنها :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
ای بابا! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
دلقک ها :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
آخه اینم دانشگاهه داریم؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
اینم شد مملکت؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
امنیت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
اینم از این مملکت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
مملکته توش هستیم؟ :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
هم نوردان :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
تفاوت :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
سوال :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
گوشی با شرف :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
زندگی انسان ها :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۱٠
مای مام :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٩
تام هنکس :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٩/٩
عوضی به تو چه :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۸
حالگیری صبح اول صبحی :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۸
دل آدم باید خوش باشد، بقیه همه اش کشک است. :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٦
ایرانیان خارج و داخل :: شنبه ۱۳۸٩/٩/٦
اکتبر فست :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٩/٤
thanks God for the bad things that happen to us :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۳
حقیقت محض :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٩/۳
Lets Devil in Peace! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱
زبان فراموش شده :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱
Let's talk about truth :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱
هویت برملا شده! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱
what are we? :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱
The complete mess :: دوشنبه ۱۳۸٩/٩/۱
life is too short :: شنبه ۱۳۸٩/۸/٢٩
عشق :: جمعه ۱۳۸٩/۸/٢۸
Straight from the heart :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٩
دست مامان :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٦
دور دور دور :: یکشنبه ۱۳۸٩/۸/۱٦
سریال خداحافظی :: شنبه ۱۳۸٩/٧/۱٠
دنیا کوچیکه :: شنبه ۱۳۸٩/٧/۱٠
قال پگاه :: شنبه ۱۳۸٩/٧/۱٠
قال وی ویر :: شنبه ۱۳۸٩/٧/۱٠
شیخ شناگر :: یکشنبه ۱۳۸٩/٦/٢۱
خودپرست :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/۱٦
بچه مچه ها - 87 ای! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/۱٦
بز تلفنی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٦/۱٦
خودشناسی :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۸
فضول دونی :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۸
متحجر بی فرهنگ مزخرف :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۸
من عاشق این محتویات پر محتوام!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۸
خیرت را بر می دارم :: دوشنبه ۱۳۸٩/٦/۸
تهمت به یک دختر :: یکشنبه ۱۳۸٩/٦/٧
تقدیم به یه آدم لات و لوت :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۳۱
افشای سر! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
مکالمه دو دوست :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
آسیب های اجتماعی! مخصوص جنس انوث!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
فرق بین ماهی و اسب :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
رفتار های کودکانه یا آسیب شناسی اجتماعی!!! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
پیشنهاد برای زمان باقیمانده :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
اشرف :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
شیربها :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
چیپس از دوران اول زندگی من تا اون وسط هاش! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
صدبار اگر توبه شکستی، ای‌ول! :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
مسیر :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/٢٥
آه :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٢۱
د سان شاین او د اسپات لس مایند :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٢۱
نیچه :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/۱۸
جشن امیر کبیر :: دوشنبه ۱۳۸٩/٥/۱۸
لحظه :: شنبه ۱۳۸٩/٥/۱٦
داستانک :: شنبه ۱۳۸٩/٥/۱٦
نبوغ ولتر :: یکشنبه ۱۳۸٩/٥/۱٠
تاوان :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٥/٧
کوپن تقلبی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٥/٥
کون بچه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٥/٥
پگاهشون :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٥/٥
پیر شده ام. :: شنبه ۱۳۸٩/٥/٢
چهار زبانه! :: شنبه ۱۳۸٩/٥/٢
مرز نبوغ و جنون :: جمعه ۱۳۸٩/٥/۱
جان اشتاین بک و باغ عدن :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٩
زمین گیر :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٩
مامان من گرگه. :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٩
مزخرفاتی در باب وی ویر و راننده ی آژانس :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦
applyabroad :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦
وی ویر و عشق یگانه اش :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦
چراغ :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦
تافل کنسل :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦
4000 تومن! :: شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٦
من و UP :: جمعه ۱۳۸٩/٤/٢٥
حامد و داداشش! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٢
شاتر آیلند و کارولوکس :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/٢٢
اسپانیا :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/٢٠
اندر مباحت فلرت :: دوشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٤
فیس بوک و تنهایی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٠
مردن یا مرگ بدون اطلاع قبلی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٤/۱٠
نام گذاری :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/٩
یک مطلب جدید!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٤/٩
برای رئیسم :: یکشنبه ۱۳۸٩/٤/٦
دی نوی اشپقاخ :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٤/۳
یک موجود بی مصرف :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٤/۳
یک پست کاملا عاشقانه :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٤/۱
مصاحبه با زیما :: جمعه ۱۳۸٩/۳/٢۸
زیما نومرو تزوای :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٧
داس زیما :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٦
زیما :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/٢٦
تی یو وی نومرو دیس :: جمعه ۱۳۸٩/۳/٢۱
تو یو وی یکی از استادا :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٩
جمعه یازدهم جون :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٩
هدیه ای به آیدا :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۱٥
ع-ن :: جمعه ۱۳۸٩/۳/۱٤
سپهر :: جمعه ۱۳۸٩/۳/۱٤
فاز :: جمعه ۱۳۸٩/۳/۱٤
تی یو وی :: جمعه ۱۳۸٩/۳/۱٤
من و شرمین :: جمعه ۱۳۸٩/۳/۱٤
دوستانم در مکتب الاحرار :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/۱۳
بورس ORS :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/۱۳
اندر باب سیب زمینی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/۳/۱۳
اندر مباحث فواید فیس بوک :: دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۱٠
شنبه ۱۳۸٩/۳/۸ :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۸
اپلای :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۸
دریای موسی :: جمعه ۱۳۸٩/۳/٧
اسپانیایی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/٤
کاش واقعی بود :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/٤
شباهت :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۳/٤
عمل چشم- لیزیک :: دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۳
خدافظ آب پرتغال :: دوشنبه ۱۳۸٩/۳/۳
میانگین نمرات دخترها و پسرها :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٢
آخرین قسمت لاست :: یکشنبه ۱۳۸٩/۳/٢
عکس خانوادگی :: شنبه ۱۳۸٩/۳/۱
The true meaning of love :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/٢۸
Double Email :: دوشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٧
گلناز ---> ریور استون :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦
UPC :: یکشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٦
شماره تلفن اهدایی به وی ویر :: جمعه ۱۳۸٩/٢/٢٤
خود ... ... ... :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/٢۳
فکرمو مشغول کردی :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/٢۳
تکلیف :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/٢۳
‌جشن روز معلم دانشکده :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٢
خداحافظ میم :: چهارشنبه ۱۳۸٩/٢/٢٢
گناهان :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/۱٦
تیکه: اونم سر کلاس!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/۱٤
اپلای. ایمیل :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/٢/۱٤
دوست پسر فرضی :: شنبه ۱۳۸٩/٢/۱۱
چشمم به راه توست! :: شنبه ۱۳۸٩/٢/۱۱
نهایت اعتماد به نفس :: جمعه ۱۳۸٩/٢/۱٠
سر گناهکار از سرش جدا می شه یه روز :: پنجشنبه ۱۳۸٩/٢/٩
I love you biz :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۳۱
عوضی :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۳۱
Captain Corelli's Mandolin :: شنبه ۱۳۸٩/۱/٢۸
آی هیت کیت :: جمعه ۱۳۸٩/۱/٢٧
تلاش برای تغییر آمار :: جمعه ۱۳۸٩/۱/٢٧
میلاد از استرالیا :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/٢٤
تکبیر قررررا! :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/٢٤
نتایج چت :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/٢٤
میم از استرالیا :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/٢٤
توهمات ذهن معیوب :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/٢٤
چایی :: یکشنبه ۱۳۸٩/۱/٢٢
فمینیسم :: شنبه ۱۳۸٩/۱/٢۱
از هارد تا ماوس :: شنبه ۱۳۸٩/۱/٢۱
آز الک :: شنبه ۱۳۸٩/۱/٢۱
کمبریج :: شنبه ۱۳۸٩/۱/٢۱
ایرانی همراه :: چهارشنبه ۱۳۸٩/۱/۱۸
EPFL :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱/۱٦
My beloved handsome :: شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٤
شاخص ها! :: شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٤
میلاد :: شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٤
بخت :: شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٤
Sense and Sensibility :: جمعه ۱۳۸٩/۱/۱۳
The wish :: سه‌شنبه ۱۳۸٩/۱/۱٠
نوروز تمبرهندی ای! :: دوشنبه ۱۳۸٩/۱/٢
نصیر اینجا، نصیر اونجا، نصیر همه جا! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
کسی که از انیشتن هم جلو زد! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٦
آب و هوا چطوره اونجا؟ :: شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
کدوم کشور :: شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
My stupid stupid non-friend :: شنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٢
Some Song I heard when 18 :: جمعه ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
sun down :: جمعه ۱۳۸۸/۱٢/٢۱
سمیرا :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
تشکر از وی ویر :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
ازدواج میمون! :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
The spanish Prof :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱۱
قانون مورفی! :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۱٠
آرزو :: جمعه ۱۳۸۸/۱٢/٧
من دیوونه! :: جمعه ۱۳۸۸/۱٢/٧
Honest :: جمعه ۱۳۸۸/۱٢/٧
خنده لعنتی :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٥
آقا گرگه :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٢/٥
شعر زیبا از وبلاگ مژگان :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٢/۳
خود شیفته! :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٦
Fardin :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
تولدم :: شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٤
کلاس های مختلف :: جمعه ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
ایست آو ادن :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
فیدبک :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
IT :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
ٍEcole poly lau :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٢
بی معرفت :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٠
عادی و غیرعادی :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
فرمول :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
کف کرده ام! کف! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
تشکر از وی ویر! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
یاد ایام قدیم! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
وی ویر! تو خدایی! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
تفاوت های من و بزه :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٤
مریضی :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٢
میس آمریکا :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
تصمیم سرنوشت ساز :: شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۱٠
پی اچ دی :: جمعه ۱۳۸۸/۱۱/٩
تعویض :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٧
عجب روزگار مزخرفیه :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٦
برادر! :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٥
Thanks so much :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱۱/٥
جان مادر عزیز است :: شنبه ۱۳۸۸/۱۱/۳
خاطرات :: جمعه ۱۳۸۸/۱۱/٢
یا من اسمه دوا :: جمعه ۱۳۸۸/۱۱/٢
کاف :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
مرض :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۳٠
A nice pic from hell and heavan :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
Delft :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٩
تعلق خاطر! :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢۸
من و نصیر! :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
ماجراهای من و موجی :: شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٦
وی ویر عزیزم :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
شاگرد چیزفهم :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٤
آدم فضایی ها و سه پایه های عزیزم :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
فضایی ها :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
خر ها و غیر خر ها :: یکشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢٠
اقرار :: جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
نکن! :: جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
نکن این جور! :: جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
خیام :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
تافل :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
نفهمی :: جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
دلقک :: جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
سینوهه و مار :: جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
بی خوابی :: جمعه ۱۳۸۸/۱٠/۱۱
He was too shy! :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۸
Realism :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱٠/۸
Ma mere n'a pas peu de ... :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٧
اسب و دسته :: دوشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٧
گل رسمی :: شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٥
عروس :: شنبه ۱۳۸۸/۱٠/٥
آینه :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۱٠/۳
تشکر :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢
پاکیزاسیون :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢
سوییچیزاسیون :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۱٠/٢
تفاوت کفش :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٢۸
My Beloved Duncan :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٢۸
My Perfect English Man :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٢۸
حسن! :: جمعه ۱۳۸۸/٩/٢٧
تق تق تق تق تق تق :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٦
جیمبول :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/٢٤
این روزها :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٩/٢٤
The man who wasn't there :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/٢٢
فلش بک :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٩
دمم گرم :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/۱۸
ابله بی شعور :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٩/۱۸
تولد خرسنده :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٦
جایگاه مخاطب :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٦
گاو زیادی زرنگ :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٦
برای فهیمه! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٩/۱٥
من و بابام :: جمعه ۱۳۸۸/٩/۱۳
دکتر شنگول :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/٩
وجود نازک آزرده گزند مباد :: دوشنبه ۱۳۸۸/٩/٩
قصار :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٧
گوجه سبز :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٧
Service :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٧
ICSAP :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٧
آنلاین همه با هم :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٧
سرگرمی :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٧
DEATH LINE :: شنبه ۱۳۸۸/٩/٧
Der Chat!!! :: جمعه ۱۳۸۸/٩/٦
بسه بسه بسه انتظار! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٩/٥
Ma'am dream :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۸/٢٦
PSO :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۸/٢٦
من و بر و بچز :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۸/٢٦
ولتاژ دو سر خازن :: شنبه ۱۳۸۸/۸/٢۳
مراسم شاهنامه خوانی :: شنبه ۱۳۸۸/۸/٢۳
IT crowd, the bra designed by Moss :: شنبه ۱۳۸۸/۸/٢۳
Desmond :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٢٠
کثافت :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٢٠
مزدوج :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٢٠
یوکی :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٢٠
برادر بزرگ :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٢٠
فرهنسگرا :: دوشنبه ۱۳۸۸/۸/۱۸
spider woman :: دوشنبه ۱۳۸۸/۸/۱۸
ملکی :: دوشنبه ۱۳۸۸/۸/۱۸
fault :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۸/٦
LA Femme! :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٧/٢۱
Pattern Recognition :: دوشنبه ۱۳۸۸/٧/٢٠
آقای mim :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٥
من و بربچز! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٢
مو قشنگ من! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٧/۱٢
Graphical Dictionary :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٧/٩
شخصیت های محبوب من :: دوشنبه ۱۳۸۸/٦/۳٠
How I Met Your Mo/Father! :: دوشنبه ۱۳۸۸/٦/۳٠
نوبهار است :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٩
یه کله پوک و سه کله پوک دیگه! (مجموعا چهارتا) :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٩
آمی تیس و بارون و الواتی :: شنبه ۱۳۸۸/٦/٢۸
فلاش :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٥
عنکبوتیان :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/٢٤
مامان راستش رو بگو! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٢
زبان :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/٢٢
معجزه :: جمعه ۱۳۸۸/٦/٢٠
اگه در دل وا کنی شما :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٦/۱٠
کلید آزمایشگاه :: شنبه ۱۳۸۸/٦/٧
8 ساعت :: شنبه ۱۳۸۸/٦/٧
ماجرای اپلای! :: یکشنبه ۱۳۸۸/٦/۱
مخصوص مهتاب :: شنبه ۱۳۸۸/٥/۳۱
IT Crowd S2E3 :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/٢٢
lost :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/٢٢
بایاس :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٥/٧
مسافر :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٥/٦
تریپل! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۱
نوع لذت! :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٥/۱
آخرین مکه :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/۳٠
آموزنده :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٤/۳٠
The IT Crowd :: دوشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٩
سقوط :: یکشنبه ۱۳۸۸/٤/٢۸
La femme qui est sympatique :: یکشنبه ۱۳۸۸/٤/٢۸
... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/٢٥
اشعار عاشقانه :: شنبه ۱۳۸۸/٤/۱۳
1984 :: شنبه ۱۳۸۸/٤/۱۳
دوستت دارم... :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/۱۱
ماکارونی :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٤/۱۱
مکان! :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۱٠
دروغ در ادامه دروغ :: دوشنبه ۱۳۸۸/٤/۸
هدف غایی :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۳
نحوه اتصال :: چهارشنبه ۱۳۸۸/٤/۳
حلیمه مو تورو می خوام :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٤
بوسه :: جمعه ۱۳۸۸/۳/٢٢
بو :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/٢۱
جییییییییییییییییییییییییغ :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/٢۱
دزد :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٢٠
رای ما: شهرام :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٧
به یاد شهرام :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٧
م :: شنبه ۱۳۸۸/۳/۱٦
درخواست کمک :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٤
پدر هاچ زنبور عسل :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٤
پست های قدیمی :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٤
کور :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٤
پرنده :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٤
یاد ایام :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٤
آخرین پست ویژه، اولین سخن حافظ با من :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/۱۳
تموم :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۱٢
بهانه :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۱٢
شهرام شبپره :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۳/۱٢
محض تغییر روحیه وبلاگ :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٠
سوتی :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٠
سبز :: یکشنبه ۱۳۸۸/۳/۱٠
کاف و حسین :: شنبه ۱۳۸۸/۳/٩
پانتومیم :: پنجشنبه ۱۳۸۸/۳/٧
ابله :: چهارشنبه ۱۳۸۸/۳/٦
خاطره پریدن :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/۳/٥
مرسی از همه دوستان واقعیم.. :: پنجشنبه ۱۳۸۸/٢/۱٧
تعطیل :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۱٥
گزینش+مصاحبه :: یکشنبه ۱۳۸۸/٢/٦
از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود!!! :: شنبه ۱۳۸۸/٢/٥
فرایند :: شنبه ۱۳۸۸/٢/٥
هدیه :: جمعه ۱۳۸۸/٢/٤
نفرین :: سه‌شنبه ۱۳۸۸/٢/۱
جرات مردن :: یکشنبه ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
معنای واقعی خودخواهی :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱٠/٢۳
نوامبر و دیگر هیچ! :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۸/۱٤
علی :: یکشنبه ۱۳۸٧/۸/٥
زیباترین نعمت هستی :: شنبه ۱۳۸٧/٦/۳٠
به کودکی که ... :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٦/٢٧
رفتنت :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/٦/۱٢
ترازوی عدل الهی :: چهارشنبه ۱۳۸٧/٥/٢
من دو نفرم! اما تو سه نفری!!! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٤/٢
روز شمار شماره 2 :: چهارشنبه ۱۳۸٧/۳/٢٢
روز شمار+برخی نکات تستی برای داوطلبان کنکور :: سه‌شنبه ۱۳۸٧/۳/٢۱
نکات بسیار مهم :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۳/٩
من: یک آلبالو! :: یکشنبه ۱۳۸٧/٢/٢٩
دریا دریا دریا :: پنجشنبه ۱۳۸٧/۱/٢٩
مهمانی :: دوشنبه ۱۳۸٧/۱/٥
the voice :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢۸
تدریس :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢
برنامه نویسی ++C :: پنجشنبه ۱۳۸٦/۱٢/٢
اطلاعیه شماره 2 :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱
اطلاعیه شماره 1 :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱
اطلاعیه شماره 0: یک پا مورد نیاز است! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱٢/۱
من: ماهی :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
پرنده ای در آبی ترین آسمان... :: یکشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
گزارش تصویری از تولد من! :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٤
عکسی خفن از گوسفند درون من! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٢
یه کوچولو :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
!I, The sheep :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/٢٠
Dictionary :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱۳
The new windows XP!!! :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱۳
…Threeway or three :: شنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱۳
محقق :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۱۱/۱٠
جوابيه شماره ۱!!! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٧
اصغر و دوستان! :: دوشنبه ۱۳۸٦/۱٠/۱٧
رفيق بی کلک : پگاه ( اگر بار گران بوديم و رفتيم!!!!) :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٩/٢٧
رقص و شادی :: یکشنبه ۱۳۸٦/۸/٦
لایدار :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٢۸
سیل وارانه :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٢۸
برایان آدامز :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٢۸
سرویسیزاسیون :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٢۸
خاله سوسکه! :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٢۸
سرطان :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٧/٢٤
شوخی با جيگر :: شنبه ۱۳۸٦/٧/٧
The rope :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٧/٥
پاکان روزه دار :: یکشنبه ۱۳۸٦/٧/۱
Such a nice thing :: شنبه ۱۳۸٦/٦/۳۱
استادم من را می کشد اگر اينها را بخواند!!! :: جمعه ۱۳۸٦/٦/۳٠
يادبود... :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۸
راز :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۸
ایمان :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۸
چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۸ :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۸
هيچ کس نمی داند (۲) :: چهارشنبه ۱۳۸٦/٦/٢۸
فوايد فيلتر :: پنجشنبه ۱۳۸٦/٦/۸
مال امروز!!! :: شنبه ۱۳۸٦/٥/٢٧
مال قبلا ها!!! :: شنبه ۱۳۸٦/٥/٢٧
درددل... :: جمعه ۱۳۸٦/٤/۸
ت :: شنبه ۱۳۸٦/۳/٢٦
اعصاب :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۳
پاک شد :: چهارشنبه ۱۳۸٦/۳/٢۳
نصفه شب نوشته های يک به سرزده!!! :: یکشنبه ۱۳۸٦/۳/۱۳
Nothing to be said :: یکشنبه ۱۳۸٦/۳/۱۳
زيباترين زيباترين آروزها :: شنبه ۱۳۸٦/٢/۱٥
تقديس :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٢/۱۱
نازک آرای تن ساقه گلی... :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٢/۱۱
اين تلنگر گور به گور شده :: سه‌شنبه ۱۳۸٦/٢/٤
سلام من قلی هستم يک نابغه :: شنبه ۱۳۸٦/۱/٢٥
کمی چرت و پرت از مغزی توزيع يافته :: شنبه ۱۳۸٦/۱/٢٥
و من.. :: شنبه ۱۳۸٦/۱/۱۸
مشترک گرامی بی تربيت! :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
روزی که عزیزم (معروف به دود چراغ) به سلمانی رفت :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱٢/٢٠
روووووووووووووووووووووو :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
عيش و طرب! :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
ساعت زنگ دار! :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
شب :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
چکيده :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
آرزو :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۱٠
خالی! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٢/۸
اولويت خدا.... :: شنبه ۱۳۸٥/۱٢/٥
جنگجو! :: جمعه ۱۳۸٥/۱٢/٤
Dance like nobody's watching :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱٢/۳
انتخاب پهنای باند بهینه برای تخمین تابع چگالی :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
خانه :: شنبه ۱۳۸٥/۱۱/٢۸
Damn :: جمعه ۱۳۸٥/۱۱/٢٠
رنگين پوست :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۱۸
مرغ من مرغ ناز و ملوس و نجيبی است که... :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱۱/۸
نوفهمم :: جمعه ۱۳۸٥/۱٠/٢٩
Validation :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
هوبی :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱٠/٢٤
محول الاحوال :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
معنای واقعی :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٠/۱٩
پنهان خورید باده که تعزیر می کنند :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱٠/۱٧
نکته ی اخلاقی! :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۱٠/٦
نفرین سال :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۱٠/٦
قورباغه :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱٠/٥
کاملا تنها :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٩/۳٠
بدو بدو سانسور!!! :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٢
لنگه دمپایی یا لنگه کفش: مساله این است! :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٢
فلورانس اسکاول شین :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٢
Ich, du, er oder sie, Wir, Ihr, Sie :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٢
در جهت! :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٢
The point :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
ملاقات :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
only for a moment :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
تولد؟؟؟ :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
خودم=زندگی :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
!My Special Feeling Towards You :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
تشکر و قدردانی :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
شباهت مطلق! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
کادو واسه من :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
زندگی گوسفندی :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
some special moments :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
عجب صبری خدا دارد! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٢٠
تا آن زمان :: شنبه ۱۳۸٥/٩/۱۸
وقتی! :: شنبه ۱۳۸٥/٩/۱۸
براي؟ :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٩/۱٦
فقط گوسفند :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٩/۱٤
دوست ناباب :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٦
ِِ!!!DeadLine OR My Death :: دوشنبه ۱۳۸٥/٩/٦
عشق من: گوسفند :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٩/۱
توهم! :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٩/۱
آقا پليس لطفا! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/۳٠
کمی قهقهه! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/۳٠
دل به هر بی سر و پايی.. :: شنبه ۱۳۸٥/۸/٢٠
مشروط :: چهارشنبه ۱۳۸٥/۸/۱٠
چند پيغام :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۸/٩
} :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۸/٤
واقعیت تلخ :: شنبه ۱۳۸٥/٧/٢٢
الگو :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٧/۱۱
برای vivir :: دوشنبه ۱۳۸٥/٧/۳
فرخنده روز! :: جمعه ۱۳۸٥/٦/۳۱
نفس :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/۳٠
The point of view :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/۳٠
تلاشی که به هديه منجر شد! :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/۳٠
برگزار کننده ی مراسم ازدواج :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٦/٢٩
The most stupid, or possibely the most irresponsible :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/٢۸
ماری کوری :: دوشنبه ۱۳۸٥/٦/٢٧
طناب :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/٢۳
miss you :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/٢۳
هنوز اميد... :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٦/٢٢
Pegah, the fighter :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/٢۱
دعای روز دوشنبه :: دوشنبه ۱۳۸٥/٦/٢٠
بووووووووووووووووووووووس :: یکشنبه ۱۳۸٥/٦/۱٩
تنها تو :: یکشنبه ۱۳۸٥/٦/۱٩
نوشته شده در تقدير من :: جمعه ۱۳۸٥/٦/۱٧
هدايت به سمت موفقيت :: جمعه ۱۳۸٥/٦/۱٧
Zahra, the prallel :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/۱٦
پناهنده :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/۱٦
اشتغال زايی :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/۱٤
نامه ی اينجانب به اونجناب :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/۱٤
هفت تا حوض :: دوشنبه ۱۳۸٥/٦/۱۳
زيبا :: دوشنبه ۱۳۸٥/٦/۱۳
در مه! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٦/۱۳
Nice river :: دوشنبه ۱۳۸٥/٦/۱۳
insomnia :: دوشنبه ۱۳۸٥/٦/۱۳
يکی از روزها :: دوشنبه ۱۳۸٥/٦/۱۳
نیاز :: یکشنبه ۱۳۸٥/٦/۱٢
عالی ترين نعمت :: شنبه ۱۳۸٥/٦/۱۱
زيبا ترين کامنت دنيا :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/٩
معجون :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/٧
رقيب D: :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/٧
The Dream :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/٧
اموزش چند بعدی :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/٧
راستگو! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/٧
آخر سليقه... :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٦/٧
اولین پست در ماه شهریور :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٦/٢
آغاز و پايان :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/۳۱
نا متمرکز!!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/۳۱
The same pic, another view :: یکشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٩
Loss...Love...Life :: یکشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٩
Love Your Life :: یکشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٩
The way :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٥
!The Big Decision :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٥
اعتراف! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/٢٤
The WonderFull Power Of Mind :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/٢٤
By your side‌ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/٢٤
Holy Spirit :: یکشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٢
Nice God :: یکشنبه ۱۳۸٥/٥/٢٢
وقتی... :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٥/۱۸
The Fly :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٥/۱۸
همدم :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٥/۱۸
Nice Teacher :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/۱٧
!‌No Namard please :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/۱٧
من می توانم! حتما! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/۱٧
کنايه! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٥/۱٦
شبیه یک نت موسیقی ام :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٥/۱٢
Not Far But So NEAR :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٥/۱٠
فقط یه بوس کوچولو :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٥/٥
لحظه های رهايی :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٤/٢٠
سفر :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/۱٩
نجيب... :: شنبه ۱۳۸٥/٤/۱٧
صورت ماه به من ميگويد... :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٤/۱۳
شايد... :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٤/۱۳
با چشمان بسته :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٤/۱۳
؟ :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٤/۱۳
عکس تيم ملی پرتغال :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٤/۱۳
ميوه فقط پرتغال! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/۱٢
مبارکه.. مبارکه! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/۱٢
داستان خط تیره :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/۱٢
تنها اميد :: جمعه ۱۳۸٥/٤/٩
کمی نور... :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٤/۸
نهايت لذت :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٤/۸
))): :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٤/۸
Only A Little :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٤/۸
?Would You Like Some Birthday Cake :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/٥
شکوه ايمان :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/٥
بدون شرح! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/٥
تولد در آسمان :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/٥
فوت + نفس= تولد! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/٥
عزيز دلم :: دوشنبه ۱۳۸٥/٤/٥
بر سنگ... :: جمعه ۱۳۸٥/٤/٢
بی ربط های بعد از تب! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۳/۳٠
امتحان در امتحان! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۳/۳٠
فقط رونالدو :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۳/۳٠
هورا! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۳/۳٠
چگونه تب کردم! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۳/٢۳
The cry of the night :: یکشنبه ۱۳۸٥/۳/۱٤
My Beloved One :: شنبه ۱۳۸٥/۳/۱۳
Genius :: شنبه ۱۳۸٥/۳/۱۳
پروژه در پارک!(اغفال!) :: جمعه ۱۳۸٥/۳/۱٢
باز هم نقطه! :: دوشنبه ۱۳۸٥/۳/۸
من نمی دانم! :: دوشنبه ۱۳۸٥/۳/۸
دانشگاه يعنی پروژه! :: دوشنبه ۱۳۸٥/۳/۸
هذیان :: دوشنبه ۱۳۸٥/۳/۸
هديه به خودم :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۳/٢
ای نقطه ی عطف، دوستت دارم! :: چهارشنبه ۱۳۸٥/٢/٢٧
نفرت :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/٢٦
الطفات لطفا! :: شنبه ۱۳۸٥/٢/٢۳
فقط يک نقاشی ساده... :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٩
!!!Little By Little :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٩
مقتول! :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٩
!!!Lucky :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٩
احمق :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/٢/۱٩
پگاه! :: پنجشنبه ۱۳۸٥/٢/٧
هابيل لطفا! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٢/٤
The message :: دوشنبه ۱۳۸٥/٢/٤
پوچ :: دوشنبه ۱۳۸٥/٢/٤
وحشت :: دوشنبه ۱۳۸٥/٢/٤
لذت! :: دوشنبه ۱۳۸٥/٢/٤
لعنتی :: دوشنبه ۱۳۸٥/٢/٤
... :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱/۳۱
من کوه می خواااااااااااااااااااااااااام! :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱/٢۸
پرواز :: شنبه ۱۳۸٥/۱/٢٦
صدای خوبی می آمد :: سه‌شنبه ۱۳۸٥/۱/٢٢
خداوند از دل می گفت... :: جمعه ۱۳۸٥/۱/۱۸
دل کوچکم :: جمعه ۱۳۸٥/۱/۱۸
:D :: یکشنبه ۱۳۸٥/۱/۱۳
چاه :: جمعه ۱۳۸٥/۱/۱۱
عطر مادر :: دوشنبه ۱۳۸٥/۱/٧
طلوع ذهن طلايی :: پنجشنبه ۱۳۸٥/۱/۳
دختر کوچکی را می شناسم که... :: شنبه ۱۳۸٤/۱٢/٢٧
)): :: جمعه ۱۳۸٤/۱٢/۱٩
پنجره :: جمعه ۱۳۸٤/۱٢/۱٩
روزمره! :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱٢/۱٥
بگو... :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱٢/۱٤
هديه... :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱٢/۱٤
Confidence :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱٢/٩
(: Only a nice pic :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱٢/٧
وعده ی ديدار ما، پنجشنبه ها : امتحان مکانيک! :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱٢/٧
...This is the way my heart treats :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/۳٠
P: :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
!!!Happy Birthday to ME :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢٤
(: Such a nice world :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
(: :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱۱/۱٩
اين بار هم... :: جمعه ۱۳۸٤/۱۱/۱٤
Noise+Life :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱۱/۱٢
Wonderful art :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱۱/۱٠
Wonderful Soul :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱۱/۱٠
زندگی+Exam :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٩
لياقت :: شنبه ۱۳۸٤/۱۱/۸
نقطه سر خط :: شنبه ۱۳۸٤/۱۱/۸
سوال :: شنبه ۱۳۸٤/۱۱/۸
بازگشت :: پنجشنبه ۱۳۸٤/۱۱/٦
دلتنگ... :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱٠/٢۸
No Word :: پنجشنبه ۱۳۸٤/۱٠/٢٢
موسيقی صبح :: شنبه ۱۳۸٤/۱٠/۱٧
Freezed, But Smily :: شنبه ۱۳۸٤/۱٠/۱٧
روز خوبی بود خب... :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱٠/۱۱
مجرم :: شنبه ۱۳۸٤/۱٠/۱٠
Be My Moon :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٩/۳٠
سقوط آزاد :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٩/٢٢
هدايت... :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٩/۱٥
دلخوشی :: دوشنبه ۱۳۸٤/٩/۱٤
my room :: جمعه ۱۳۸٤/٩/۱۱
خوشبخت! :: شنبه ۱۳۸٤/٩/٥
تخطی :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٩/۱
در دل :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۸/٢٥
نا آرام... :: دوشنبه ۱۳۸٤/۸/٢۳
اين روزها که می گذرد هر روز... :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۸/۱٧
نام تو... :: شنبه ۱۳۸٤/۸/۱٤
گمگشته :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۸/۱٠
ُSave ME :: یکشنبه ۱۳۸٤/۸/۸
معجزه.... :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۸/٤
بازگشت :: جمعه ۱۳۸٤/٧/٢٩
سه‌شنبه ۱۳۸٤/٧/٢٦ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٧/٢٦
" ......" :: یکشنبه ۱۳۸٤/٧/٢٤
هجرت :: شنبه ۱۳۸٤/٧/٢۳
وقتی تو با منی... :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٧/٢٠
پی نوشت... :: دوشنبه ۱۳۸٤/٧/۱۸
چشمه :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٧/۱٤
بازی... :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٧/٧
استاد شيشه ای :: یکشنبه ۱۳۸٤/٧/۳
پرنده :: جمعه ۱۳۸٤/٧/۱
خدا به من گفت : .... :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٦/۳۱
تفاوت.. :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٦/٢٩
گاها... :: جمعه ۱۳۸٤/٦/٢٥
لذت عمیق! :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٦/٢٤
بچه پررو :: دوشنبه ۱۳۸٤/٦/٢۱
برنامه ريزی :: دوشنبه ۱۳۸٤/٦/٢۱
خوشا به سعادت کسانی که..... :: دوشنبه ۱۳۸٤/٦/٢۱
پگاه :: شنبه ۱۳۸٤/٦/۱٩
سه‌شنبه ۱۳۸٤/٦/۱٥ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٦/۱٥
سه‌شنبه ۱۳۸٤/٦/۸ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٦/۸
بدون شرح... :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٦/۸
سه‌شنبه ۱۳۸٤/٦/۸ :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٦/۸
ناقوس :: یکشنبه ۱۳۸٤/٦/٦
پنجشنبه ۱۳۸٤/٦/۳ :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٦/۳
پنجشنبه ۱۳۸٤/٦/۳ :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٦/۳
همراه!!! :: دوشنبه ۱۳۸٤/٥/۳۱
!!! Pegah,the Parrallel :: دوشنبه ۱۳۸٤/٥/۳۱
مسافر... :: دوشنبه ۱۳۸٤/٥/۳۱
!!!The small intelligent :: شنبه ۱۳۸٤/٥/٢٩
کاش... :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٥/٢٧
شاهکار 2 :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٥/٢٥
شاهکار 1 :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٥/٢٥
دردناک :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٥/٢٥
حقوق شهروندی :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٥/٢٠
نيوتن :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/٥/۱۸
بزرگِ کوچک :: جمعه ۱۳۸٤/٥/۱٤
همدم... :: جمعه ۱۳۸٤/٥/۱٤
فراری... :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٥/۱۳
دلتنگ... :: یکشنبه ۱۳۸٤/٥/٩
سر جاليز :: یکشنبه ۱۳۸٤/٥/٩
دیوانه خواهم شد ، روزی :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٥/٥
برای مادرم.... :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٥/٥
هذيان.... :: یکشنبه ۱۳۸٤/٥/٢
َAn IQ Test :: دوشنبه ۱۳۸٤/٤/٢٧
معمولا!!! :: دوشنبه ۱۳۸٤/٤/٢٧
صدا... :: دوشنبه ۱۳۸٤/٤/٢٧
جويبار :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٤/٢٢
دلتنگ... :: شنبه ۱۳۸٤/٤/۱۸
!!!The Problem :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٤/۱٥
ماهی... :: دوشنبه ۱۳۸٤/٤/۱۳
نفهم :: دوشنبه ۱۳۸٤/٤/۱۳
امتداد :: دوشنبه ۱۳۸٤/٤/۱۳
دير می فهمی.... :: دوشنبه ۱۳۸٤/٤/۱۳
پگاه آشپزی ياد می گيرد...D: :: یکشنبه ۱۳۸٤/٤/۱٢
لابيرنت :: یکشنبه ۱۳۸٤/٤/۱٢
آسيب :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٤/٩
The Last Night Befor the FREEDOM :: شنبه ۱۳۸٤/٤/٤
چهارشنبه ۱۳۸٤/٤/۱ :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٤/۱
Food Or Image Processing : The problem is this :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٤/۱
هديه :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/۳۱
...My Wonderful Life :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/٢٤
حماسه... :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/٢٤
شب امتحان!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۳/٢٤
شنبه ۱۳۸٤/۳/٢۱ :: شنبه ۱۳۸٤/۳/٢۱
شنبه ۱۳۸٤/۳/٢۱ :: شنبه ۱۳۸٤/۳/٢۱
ُSuch a nice life :) :: دوشنبه ۱۳۸٤/۳/۱٦
می خواهم زنده بمانم.... :: یکشنبه ۱۳۸٤/۳/۸
شنبه ۱۳۸٤/۳/٧ :: شنبه ۱۳۸٤/۳/٧
Dialog :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۳/٤
گشايش :: یکشنبه ۱۳۸٤/۳/۱
روزه :: یکشنبه ۱۳۸٤/٢/٢٥
.... :: یکشنبه ۱۳۸٤/٢/٢٥
رویا :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٢/٢٢
نان، عشق، موتور 2000 :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٢/٢٢
java اگر و فقط اگر قهوه!!! :: دوشنبه ۱۳۸٤/٢/۱٩
بشارت :: شنبه ۱۳۸٤/٢/۱٧
عصيان :: چهارشنبه ۱۳۸٤/٢/۱٤
اکنون :: پنجشنبه ۱۳۸٤/٢/۱
سوء استفاده ی غير اخلاقی پر کامنت ترين پست بود!!! :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱/۳٠
سکوت :: شنبه ۱۳۸٤/۱/٢٧
دل :: سه‌شنبه ۱۳۸٤/۱/٢۳
عشق X: :: چهارشنبه ۱۳۸٤/۱/۱٧
سو ء استفاده ی غير اخلاقی :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱/۱٤
هيچ کس نمی داند... :: جمعه ۱۳۸٤/۱/۱٢
از کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود... :: یکشنبه ۱۳۸٤/۱/٧
دايره :: دوشنبه ۱۳۸٤/۱/۱
فرشته :: شنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٩
Pegah TV :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٤
وقتی اورکات نمی شمارد... :: یکشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢۳
ديوار :: پنجشنبه ۱۳۸۳/۱٢/٢٠
شکستن :: چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٩
احساس :: چهارشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٩
L.L.L :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
يک ساختمون با آجرهای 3 سانتی.... :: سه‌شنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱۸
باد :: دوشنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٧
ايده :: شنبه ۱۳۸۳/۱٢/۱٥
1/1/1 :: جمعه ۱۳۸۳/۱٢/۱٤
 
LOGO
godaddy analytics